Mall Äktenskapsförord

Mall Äktenskapsförord | All egendom enskild

5.00 av 5 baserat på 1 kundomdömen
(1 kundrecension)

149 kr

Mall för äktenskapsförord enligt vilket ett par som avser att gifta sig överenskommer att vardera makens egendom skall vara enskild egendom och inte omfattas av en framtida bodelning.

Enligt äktenskapsförordet ska även all egendom som träder i stället för den enskilda egendomen vara enskild egendom. Samma gäller för avkastningen av den enskilda egendomen.

Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring äktenskapsförord.

Produktbeskrivning

MALL ÄKTENSKAPSFÖRORD

I denna dokumentmall för äktenskapsförord överenskommer de blivande makarna att all egendom som var och en medför i äktenskapet samt i framtiden förvärvar ska vara enskild egendom.

Vidare ska all egendom som träder i stället för denna egendom vara enskild egendom. Samma gäller för avkastningen av den enskilda egendomen.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Mallen är avsedd för ett par som avser att ingå äktenskap och som önskar avtala om att de skall behålla sin respektive egendom vid en eventuell framtida bodelning.

För det fall att parterna redan ingått äktenskap eller önskar göra en annan överenskommelse i äktenskapsförordet finns det andra mallar. Några exempel på alternativa dokumentmallar för äktenskapsförord är:

 • Mall Äktenskapsförord | Under äktenskapet – All egendom enskild
 • Mall Äktenskapsförord | Under äktenskapet – Viss egendom enskild
 • Mall Äktenskapsförord | Före äktenskapet – Viss egendom enskild

Är Du är osäker på vilken dokumentmall som Du ska använda dig av är Du självfallet välkommen att kontakta oss.

ALLMÄNT OM ÄKTENSKAPSFÖRORD FÖRE ÄKTENSKAPET

Utgångspunkten i ett äktenskap är att all makarnas egendom är giftorättsgods. Detta innebär att var och en av makarna äger sin respektive egendom men vid en bodelning, t ex vid en äktenskapsskillnad, ska egendomen fördelas med hälften vardera mellan makarna.

Ex. Maka A har egendom till ett nettovärde om 900 000 kronor medan Maka B har egendom till ett nettovärde om 100 000 kronor. Vid en eventuell bodelning mellan makarna ska makarna erhålla vardera 500 000 kronor.
Om de blivande makarna inte önskar att deras egendom ska vara giftorättsgods utan istället vara enskild egendom (och därmed inte ingå i en bodelning) kan makarna komma överens om detta genom att före äktenskapet ingå ett äktenskapsförord.

Ex. Maka A har egendom till ett nettovärde om 900 000 kronor medan maka B har egendom till ett nettovärde om 100 000 kronor. Makarna har ingått ett äktenskapsförord som stadgar att all makarnas egendom ska vara enskild egendom. Vid en eventuell bodelning mellan makarna finns därmed inte något giftorättsgods att fördela varför Maka A behåller sina 900 000 kronor och Maka B behåller sina 100 000 kronor.

I ett äktenskapsförord kan de blivande makarna komma överens om att all eller endast viss egendom ska utgöra enskild egendom. T ex är det fullt möjligt att ange att en viss möbel eller liknande ska utgöra enskild egendom och inte omfattas av en bodelning medan all övrig egendom ska utgöra giftorättsgods och därmed omfattas av en framtida bodelning.

Ett äktenskapsförord kan även ingås efter det att makarna har gift sig.

Ett äktenskapsförord måste vara upprättat i skrift och undertecknat av parterna för att vara gällande. Vidare måste äktenskapsförordet registreras i äktenskapsregistret vilket man gör genom att skicka in äktenskapsförordet till Skatteverket som ansvarar för äktenskapsregistret. Ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks.

RELEVANTA LAGRUM

Äktenskapsbalken (1987:230), särskilt 7, 9, 10 och 12 kap.

VAD SOM INGÅR I PRISET

 • Mall Äktenskapsförord | Före äktenskapet – All egendom enskild i Word-format
 • Mall Äktenskapsförord | Före äktenskapet – All egendom enskild i PDF-format
 • Mallsupport

DOKUMENTINFORMATION

Version: 1.0
Antal sidor: 2
Format: Word + PDF
Benämning: Mall Äktenskapsförord

1 recension för Mall Äktenskapsförord | All egendom enskild

 1. 5 av 5

  :

  Tack för en jättebra service och för svar på alla mina frågor som jag hade.

  Mallen var jätte enkel att fylla i och det tog oss kanske 10 minuter sen var allt klart.

  /Maria

Skriv en recension