10 frågor och svar om äktenskapsförord

Många av de frågor som vi erhåller via vår kundsupport rör äktenskapsförord. I syfte att underlätta för Dig som funderar på att skriva ett äktenskapsförord följer här nedan en sammanställning över några av de vanligaste frågorna och korta svar på dessa.

1. Vad är ett äktenskapsförord?
Ett äktenskapsförord är enkelt förklarat ett avtal mellan makar eller blivande makar om vilken egendom som ska vara enskild egendom respektive giftorättsgods.

2. Vad är enskild egendom och giftorättsgods?
Egendom som utgör giftorättsgods ingår i bodelningen vid t ex en skilsmässa. Detta är inte fallet med enskild egendom vilken hålls utanför bodelningen. Du kan läsa mer om enskild egendom och giftorättsgods via följande länk:
Artikel om enskild egendom och giftorättsgods

3. Kan ett äktenskapsförord vara muntligt?
Nej, ett muntligt äktenskapsförord är inte gällande.

4. Måste en advokat upprätta äktenskapsförordet eller kan jag själva skriva äktenskapsförordet?
Det finns inte något krav på att en advokat eller annan jurist måste upprätta ett äktenskapsförord för att det ska vara gällande. Du kan således själv upprätta ett äktenskapsförord varvid Du med fördel kan använda Dig av någon av våra mallar för äktenskapsförord.

5. Måste ett äktenskapsförord registreras?
Ja, ett äktenskapsförord måste registreras för att vara gällande.

5. När börjar ett äktenskapsförord att gälla?
Ett äktenskapsförord som upprättas innan man gifter sig och som registreras inom en månad därefter gäller från dagen för giftermålet. I annat fall gäller äktenskapsförordet från den dag som det registrerades.

6. Måste ett äktenskapsförord skrivas innan jag gifter mig?
Nej, det är även möjligt att ingå ett äktenskapsförord under äktenskapet.

7. Varför ska jag skriva äktenskapsförord?
Det vanligaste skälet till att man ingår äktenskapsförord är att makarna önskar att viss egendom inte ska ingå i en framtida bodelning.

8. Är det dyrt att skriva äktenskapsförord?
Allting är relativt här i livet men registreringsavgiften för ett äktenskapsförord uppgår för närvarande till 275 kronor. Upprättar Du äktenskapsförordet helt själv är registreringsavgiften den enda kostnad som Du har. Använder Du Dig av en av våra mallar för äktenskapsförord tillkommer en kostnad på mellan 150 och 250 kronor. Vänder Du Dig till en advokat eller annan jurist för att upprätta äktenskapsförordet kommer kostnaden sannolikt att ligga på ca 2 000 – 3 000 kronor och uppåt.

9. Kan man ändra i ett äktenskapsförord?
Nej, det är inte möjligt att ändra i ett redan registrerat äktenskapsförord. Istället måste Du upprätta ett nytt äktenskapsförord och registrera detta.

10. I vilken lag kan man läsa vilka regler som gäller för äktenskapsförord?
Reglerna om äktenskapsförord finner Du i äktenskapsbalken.

Varukorg