Sambo – Avtal för att förhindra övertagande av bostad m m

Hej!
Jag undrar vilket testamente jag ska välja så bara mina barn ärver mig (jag är skild och barnen är från ett tidigare förhållande) samt så undrar jag om ni har något avtal/papper som säger att min bostadsrätt tillhör bara mig och inte min blivande sambo.
/Agneta

SVAR

Hej Agneta och tack för Din förfrågan.

Är Du sambo är det endast Dina bröstarvingar (barn och barnbarn) som ärver Dig. Sambor har inte någon arvsrätt och Din blivande sambo har inte någon arvsrätt efter Dig. Du behöver således inte upprätta något testamente för att ”skydda” Dina barn gentemot Din sambo. Vad vi dock rekommenderar de flesta personer i Din situation att göra att är att skriva ett testamente som medför att Dina barn erhåller arvet efter Dig såsom enskild egendom. Detta innebär att de inte riskerar att förlora sitt arv i samband med en äktenskapsskillnad. Arvet stannar således inom ”familjen”.

En mall för ett sådant testamente finner Du via följande länk:
https://www.juridiskamallar.se/produkt/mall-testamente-brostarvinge-enskild-egendom

Vad avser Din bostad är Du – såvitt får förstås från Dina uppgifter – ägare till denna sedan tidigare. Bostaden har således inte köpts för gemensam användning vilket innebär att den inte utgör s k samboegendom enligt sambolagen. Att egendomen inte utgör samboegendom innebär att den inte ingår i en eventuell bodelning mellan Dig och Din sambo.

Det finns i och för sig en undantagsregel som stadgar att en bostadsrätt eller en hyresrätt, som man inte har skaffat för gemensam användning men ändå använt gemensamt kan övertas av den andra sambon. Har samborna inte barn fordras det dock synnerliga skäl för att få ta över bostaden. Vidare ska den som övertar bostaden betala full ersättning för bostadens värde. Det är inte möjligt för sambor att avtala bort denna rätt till övertagande av bostad.

Utifrån de uppgifter som erhållits finns det inte något som tyder på att denna undantagsregel skulle vara tillämpligt i ert fall. Du behöver således inte upprätta något avtal för att ”skydda” Din bostad.

Skulle ni välja att gifta er blir situationen dock annorlunda och Du kommer att bli tvungen att vidta olika åtgärder för att ”skydda” Din bostad.

Tveka inte att kontakta oss igenom Du har ytterligare frågor eller funderingar. Vi står till Ditt förfogande.

Med vänlig hälsning

JuridiskaMallar.se

Varukorg