JuridiskaMallar.se tillhandahåller dokumentmallar inom juridik för såväl privatpersoner som företag. Vår ambition är förenkla vardagsjuridiken genom att erbjuda tydliga och pedagogiskt utformade dokumentmallar i förening med juridisk information skriven på enkel svenska.Och detta dessutom till priser som gör det möjligt för alla att använda sig av JuridiskaMallar.se.

Vi strävar vidare efter att erbjuda världens bästa support till våra kunder (vi sätter ribban högt). Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss, vi ska vara tillgängliga sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet samtidigt som man som besökare och kund ska bli trevligt bemött och självfallet få kompetenta svar på de frågor man har.

JuridiskaMallar.se drivs av Scribolex, ett företag specialiserat på tillhandahållande av juridisk information och produkter/tjänster med aknytning till juridik.

Vill Du komma i kontakt med oss kan Du endera skicka ett mejl till info@juridiskamallar.se eller till info@scribolex.com.