Nya svenska arvsregler

Enligt de svenska arvsreglerna som gäller idag har det inte något betydelse var man är bosatt den dag man avlider. Är man svensk medborgare är det svenska arvsregler som gäller. D v s det spelar inte någon roll om man är bosatt i Sverige eller i tex Frankrike eller Spanien.

Emellertid kommer nya regler, vilka är baserade på ett EU-direktiv, att träda i kraft den 17 augusti 2015. De nya reglerna innehåller avgörande förändringar för de personer som är bosatta i de flesta andra länder inom EU.

Här följer några av de viktigaste punkterna i de nya reglerna.

  • Huvudregeln enligt de nya reglerna är att det lands lag där man är bosatt när man avlider ska gälla. Det är således spanska arvsregler som ska tillämplas när en svensk medborgare som är bosatt i Spanien avlider.
  • Reglerna är inte tvingande och lämnar en möjlighet att i ett testamente ange att t ex svensk arvsrätt ska tillämplas även om man är bosatt i ett annat land.
  • Testamenten som upprättats före den 17 augusti 2015 omfattas av den nya reglerna om testamentsgivaren avlider efter det att nya reglerna trätt i kraft.
  • De nya reglerna omfattar samtliga EU-länder förutom Danmark, Storbritannien och Irland vilka har valt att stå utanför uppgörelsen.
  • Frågor om arvsskatt regleras inte i förordningen.

För de svenska medborgare vilka är bosatta i något av de andra EU-länder som omfattas av förordningen är rådet att man sätter sig in i de nya reglerna för att därefter t ex upprätta ett testamente enligt vilket man anger att man önskar att svensk lag och svensk arvsrätt ska tillämpas på testamentet. Önskar man att något annat lands lag ska tillämpas på testamentet bör man ta kontakt med en jurist som är specialiserad på arvsrätt i det aktuella rättssystemet så att man verkligen vet vad dessa regler innebär.

På Sveriges Radio finns ett kort (ca 8 min) och trevligt program som redogör för de nya reglerna. Du finner programmet via följande länk:
Sveriges Radio – Nya arvsregler för utlandssvenskar

För den som vill granska den förordning som ligger till grund för de nya reglerna finns den att beskåda på svenska via följande länk:

Europaparlamentets och rådets förordning nr 650/2012

Varukorg