Aktier som enskild egendom i äktenskapsförord

Vi behöver upprätta ett äktenskapsförord för att säkerställa att de aktier som jag äger, samt eventuell avkastning från dessa, nu och i framtiden, ska vara min enskilda egendom med följden att min hustru kommer att sakna giftorätt i dessa. Resten av vår egendom ska vara giftorättsgods. Kan man göra detta och har ni i så fall en mall för detta?

SVAR

Det är fullt möjligt att genom äktenskapsförord avtala om att endast viss egendom ska vara enskild egendom. Ni kan därför i ett äktenskapsförord ange att dina aktier ska vara enskild egendon.

Tänk på att aktierna måste specificeras i äktenskapsförordet. Detta kan göras genom att ni till exempel anger aktienummer på aktierna och vilket bolag som aktierna avser. Ni bör inte använda er av formuleringar som till exempel “alla mina aktier” eller liknande. En sådan bestämmelse är inte tillräckligt specificerad vilket kan leda till att bestämmelsen inte är gällande.

Vi har mallar som du kan använda dig av när ni ska skriva ett äktenskapsförord där dina aktier ska vara enskild egendom men all övrig egendom ska vara giftorättsgods.

Är ni redan gifta finner du mallen via följande länk: Mall – Äktenskapsförord | Under äktenskapet – Viss egendom enskild

Är ni ännu inte gifta finner du mallen via följande länk: Mall – Äktenskapsförord | Före äktenskapet – Viss egendom enskild

Varukorg