Vi behöver upprätta ett äktenskapsförord för att säkerställa att de aktier som jag äger, samt eventuell avkastning från dessa, nu och i framtiden, ska vara min enskilda egendom med följden att min hustru kommer att sakna giftorätt i dessa. Resten av vår egendom ska vara giftorättsgods. Kan man göra detta och har ni i så fall en mall för detta?

SVAR

Det är fullt möjligt att genom äktenskapsförord avtala om att endast viss egendom, som i Ditt fall aktierna, ska vara enskild egendom och att resten av er egendom ska vara giftorättsgods.

Är ni redan gifta finner Du mallen via följande länk: Mall – Äktenskapsförord | Under äktenskapet – Viss egendom enskild

Är ni ännu inte gifta finner Du mallen via följande länk: Mall – Äktenskapsförord | Före äktenskapet – Viss egendom enskild

Det finns även ”Mallpaket” med dessa mallar. Mallpaketen innehåller förutom mall för äktenskapsförord även mall för ansökan om registrering av äktenskapsförord jämte en kort skrift som steg-steg-steg förklarar hur och var Du registrerar äktenskapsförordet hos Skatteverket.

Mallpaket för den som redan är gift finner Du via följande länk:
Mallpaket – Äktenskapsförord | Under äktenskapet – Viss egendom enskild

Mallpaket för den som ännu inte är gift finner Du via följande länk:
Mallpaket – Äktenskapsförord | Före äktenskapet – Viss egendom enskild