Integritetspolicy

Här nedan följer en redogörelse för hur vi behandlar personuppgifter från besökare och kunder på webbplatsen.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

De uppgifter som samlas in beror på vilka åtgärder du vidtar på webbplatsen. Är du endast besökare samlar vi in ett begränsat antal uppgifter jämfört med om du är kund då vi samlar in betydligt fler uppgifter. Vi behandlar dessa två kategorier under separata rubriker här nedan.

Uppgifter som samlas in från besökare på webbplatsen
I princip samlar vi in följande information från samtliga besökare: 1) IP-adress, 2) vilka sidor den aktuella IP-adressen besöker samt 3) information om hur besökaren kom till webbplatsen som t ex vilken sökmotor eller motsvarande.

Kommentarer
Lämnar du en kommentar, ett omdöme eller liknande på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret, jämte IP-adress, tid och datum för kommentaren samt en ”user agent”-sträng vilken används för detektering av skräpmeddelanden.

Vidare kan en anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) per automatik komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Kontaktformulär och andra formulär
Använder du något av formulären som finns på webbplatsen samlar vi in samtliga de uppgifter som du lämnar i formuläret. Därutöver samlar vi även in din IP-adress jämte datum och tid när du använt dig av formuläret.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser
Det kan förekomma att sidor och artiklar på webbplatsen innehåller inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o s v ). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Uppgifter som samlas in från kunder på webbplatsen
Köper du något på webbplatsen och därmed bli kund samlar vi in samma uppgifter som gäller för besökare på webbplatsen vilka beskrivits ovan. Därutöver samlar vi in de uppgifter som behövs för att vi ska kunna leverera den produkt eller tjänst som du köpt jämte de uppgifter vi är skyldiga att samla in för att kunna uppfylla de skyldigheter som åvilar oss enligt lag. Dessa uppgifter är följande:

  • namn,
  • organisationsnummer eller annat identifikationsnummer (gäller juridiska personer),
  • adress från var köpet gjorts,
  • e-postadress,
  • betalningsuppgifter i form av betalt belopp och sätt för betalning (dock inte fullständiga betalkortnummer eller liknande),
  • IP-adress, samt
  • de övriga uppgifter som du lämnat i samband med beställningen av
    tjänsten/produkten.

Vad vi gör med dina uppgifter

Den data som vi erhåller från dig när du är besökare på webbplatsen används i olika statistik- och analystjänster för att analysera hur webbplatsen används.

Den data som vi erhåller från dig om du är kund används för att vi ska kunna leverera den produkt eller tjänst som du köpt. Vidare används datan för att vi ska kunna fullfölja de åtaganden som åligger oss enligt lag.

Vem vi delar dina uppgifter med

Vi delar den data vi erhåller från besökare olika program för besökaranalys som t ex Google Analytics. Detta gör vi för att se hur webbplatsen fungerar, vilka sidor och inlägg som läses mest och hur våra besökare beter sig på webbplatsen. Integritetspolicyn för Google Analytics finns på https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Om du skriver en kommentar förmedlas den via en automatiserad tjänst för att upptäcka skräppost.

De uppgifter som du lämnar i samband med betalningen av en produkt eller tjänst delas i vissa delar med det företag som hanterar betalningen. Som exempel på sådana uppgifter kan nämnas namn, produkt/tjänst m m.

Vi har inte tillgång till någon data avseende kortuppgifter eller liknande som använts i samband med betalningen. Dessa uppgifter skickas direkt och krypterat mellan dig och som kund och det företag som hanterar betalningen. Vi får endast besked om att du erlagt betalning, när du erlagt betalning, från vilket land du erlagt betalning samt vilket belopp du har betalt.

Hur länge vi behåller dina uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer denna och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Övrig besökardata sparas utan tidsgräns för att möjliggöra långtgående analyser av användarnas beteendemönster över tid.

Data som vi erhållet från dig som kund behålls så länge som behövs av administrativa, säkerhetsmässiga eller liknande skäl samt för att vi ska kunna fullfölja de åtaganden som åvilar oss enligt lag.

Vilka rättigheter du har över dina uppgifter

Har du skrivit kommentarer på webbplatsen kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss.

Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Vi kan dock inte ta bort de uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsmässiga skäl.