8 frågor och svar om testamente

Vi får dagligen frågor rörande testamenten till vår Kundsupport. I syfte att underlätta för Dig som funderar på att upprätta ett testamente följer här några av de vanligaste frågorna och korta svar på dessa.

1. Måste ett testamente registreras för att vara giltigt?
Nej, ett testamente behöver inte registreras för att vara gällande. Emellertid måste det uppfylla ärvdabalkens formkrav för ett testamente för att vara gällande.

2. Hur gör jag för att skriva ett testamente så att mina barn vid en eventuell skilsmässa inte behöver lämna bort den egendom som de ärvt från mig?
Du kan i testamentet ange att den kvarlåtenskap som arvingarna erhåller ska vara deras enskilda egendom vilket innebär att den inte kommer att ingå i en bodelning vid en skilsmässa. Du hittar en mall för denna typ av testamente via följande länk: Mall för testamente med föreskrift om enskild egendom

3. Är ett muntligt testamente gällande?
Huvudregeln är att ett muntligt testamente inte är gällande. Det finns en undantagsregel rörande s k “nödtestamente” där ett muntligt testamente – om vissa särskilda förutsättningar är uppfyllda – är gällande. Dessa regler är dock undantagsregler som mycket sällan är tillämpliga.

4. Jag och min make och vill skriva ett testamente – måste vi skriva var sitt testamente eller kan vi skriva ett testamente tillsammans?
Det är helt och hållet upp till er själva att avgöra. Ni kan upprätta såväl varsitt testamente som ett gemensamt testamente.

5. Är det dyrt att skriva ett testamente?
Skriver Du själv testamentet kostar det Dig inte något då det inte finns några registreringsavgifter eller liknande. Använder Du Dig av någon av våra dokumentmallar för testamente blir kostnaden högst ett par hundralappar. Väljer Du att anlita en advokat eller annan jurist ligger kostnaden sannolikt på mellan 4 000 kronor och 12 000 kronor beroende på vem du anlitar.

6. Är det möjligt att ändra i ett befintligt testamente?
Ja, det är möjligt att ändra i ett befintligt testamente. Observera dock att formkraven i ärvdabalken måste vara uppfyllda även vad det gäller ändringarna i testamentet.

7. Måste jag berätta för de personer som ska ärva mig enligt mitt testamente?
Nej, det behöver Du inte göra.

8. Kan vem som helst bevittna testamentet?
Nej, det finns särskilda krav på de som ska vara testamentsvittnen. T ex får de inte vara omyndiga, de måste vara vid sina sinnens fulla bruk, de får inte lov att vara testamentstagare m m.

Har Du frågor som Du inte hittar svaret på här ovanför är Du välkommen att kontakta vår Kundsupport så hjälper vi Dig.

Varukorg