mall testamente

Mall Testamente

4.86 av 5 baserat på 7 kundomdömen
(7 kundrecensioner)

149 kr

Professionellt utformad dokumentmall med vilken du snabbt och enkelt skapar ett testamente som uppfyller lagens krav. Till dokumentmallen följer en pedagogisk handledning som förklarar hur Du fyller i mallen och vad Du bör tänka på när Du upprättar ett testamente.

Du kan i dokumentmallen fritt ange vem som ska ärva egendomen, om egendomen ska ärvas som enskild egendom, om egendomen ska ärvas med fri förfoganderätt eller med äganderätt etc.

Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring testamente.

Art. nr. 101. Kategori: . Etiketter: , , .

Produktbeskrivning

MALL TESTAMENTE (Grundmall)

Denna mall för testamente är en grundläggande mall för testamente där det finns ifyllbara fält för samtliga nödvändiga uppgifter som t ex testamentsförklaring, underskrift, bevittning, testamentsvittnen etc. Därutöver finns även ett fält för själva testamentsförordnandet, d v s testamentsgivarens önskan om hur egendomen ska fördelas efter hans eller hennes bortgång.

Det finns i dokumentmallen inte några färdigifyllda uppgifter vad avser själva testamentsförordnandet och testamentsgivaren kan i detalj ange vad som ske med egendomen. T ex kan testamentsgivaren ange att en viss möbel ska tillfalla en viss person, att en viss person eller t ex en förening ska erhålla ett visst belopp eller vissa värdepapper o s v.

Testamentsgivarens möjligheter att bestämma över sin egendom genom testamentet begränsas endast av reglerna i ärvdabalken och inte av några formuleringar i själva mallen.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Denna testamentesmall är en grundläggande mall som lämnar stor frihet åt testamentsgivaren och passar därför i de flesta situationer där någon önskar skriva ett testamente.

Mallen är den mest populära mallen bland våra mallar för testamente.

ALLMÄNT OM TESTAMENTE

Ett testamente är ett s k formalavtal vilket innebär att det måste ha en viss form för att vara giltigt. Har testamentet inte denna form är det ogiltigt vilket självfallet kan få ödesdigra och långtgående konsekvenser.

Ett testamente måste enligt huvudregeln uppfylla följande krav för att vara gällande:

 1. Testamentet ska vara upprättat i skrift och undertecknat av testamentsgivaren.
 2. Testamentsgivarens underskrift måste vara bevittnad av två personer (testamentsvittnen) som inte är jäviga.
 3. De två testamentsvittnena måste vara medvetna om att det är ett testamente som de bevittnat (de behöver dock inte veta innehållet i testamentet).

Vidare måste testamentsvittnena ha fyllt 15 år och de får inte vara nära anhöriga till testamentsgivaren eller en testamentstagare, d v s en person som erhåller egendom genom testamentet.

Vid formuleringen av själva testamentsförordnandet, d v s instruktionen hur egendom ska fördelas, är det viktigt att formulera sig klart och tydligt så att inte tolkningsproblem uppstår när väl testamentet aktualiseras. Alltför många tvister rörande testamenten har sin grund i att de efterlevande efter testamentsgivarens bortgång haft olika uppfattningar om hur ett testamente ska tolkas.

En annan faktor som också måste tas i beaktande är att testamentet kanske inte kommer att aktualiseras förrän långt fram i tiden varvid förutsättningarna helt kan ha förändrats. T ex finns kanske den stuga som anges i testamentet inte längre kvar, en testamentstagare har avlidit etc. Det är därför ett gott råd att med jämna mellanrum ”gå igenom” sitt testamente för att se om det behöver ändras i något avseende. För det fall att testamentet bör ändras görs detta enklast genom att det gamla testamentet rivs och ett nytt upprättas.

Möjligheterna att styra över vad som ska ske med sin egendom efter det att man avlidit är inte helt obegränsade. I ärvdabalken finns olika tvingande regler som inte är möjliga att ”skriva bort” genom ett testamente. T ex har en bröstarvinge alltid rätt till sin laglott varför man således inte genom testamente kan göra sina bröstarvingar helt arvslösa. Vid formuleringen av testamentsförordnandet är det därför av vikt att man har kunskap om ärvdabalkens bestämmelser.

Om testamentsgivaren på grund av sjukdom eller annan nödsituation inte kan upprätta ett testamente som uppfyller formkraven ger ärvdabalken möjlighet att under vissa särskilda omständigheter avge ett s k nödtestamente vilket är giltigt även om det inte är undertecknat och i skrift. Det ska dock observeras att detta är undantagsregler som endast är tillämpliga under i ärvdabalken särskilt angivna förutsättningar.

RELEVANTA LAGRUM

Ärvdabalken (1958:637) särskilt 9-16 kap.

VAD SOM INGÅR I PRISET

 • Mall testamente i Word-format
 • Mall testamente i PDF-format
 • Skriftlig handledning

DOKUMENTINFORMATION MALL TESTAMENTE

Dokumentnr: 101
Version: 1.2
Antal sidor: 1
Format: Word och PDF

7 recensioner för Mall Testamente

 1. 5 av 5

  :

  Hej,

  tänkte bara säga att jag är jättenöjd med mallen för testamente och framförallt de tips och råd som jag fick när jag var osäker på hur jag skulle formulera mig. Jag rekommenderar verkligen alla som behöver skriva att testamente att använda sig av era mallar.

  Mia

 2. 5 av 5

  :

  Jättebra mall och enkel att fylla i. Min mamma skrev sitt testamente på mindre än en kvart. Dessutom har ni jättebra information på er hemsida.

  Tack

  Vema

 3. 5 av 5

  :

  Jätteenkel att fylla i och jag kunde snabbt skapa mitt eget testamente för en mycket rimlig peng!

  Hälsningar

  Hugo

 4. 5 av 5

  :

  Tack för hjälpen med att hjälpa mig med hur jag skulle skriva i mallen för att mina syskon inte ska ärva.

  Högsta möjliga betyg!Hade det funnit möjlighet att ge mer än fem stjärnor hade jag gett er tio stjärnor !!! :)

 5. 4 av 5

  :

  Mycket bra mall för testamente.

  Enkel att fylla i.

 6. 5 av 5

  :

  Jättebra mall som det bara tog ett par minuter att fylla i sen så vart allt klart.

  Extra plus till att man kunde använda mallen direkt när man beställt!

 7. 5 av 5

  :

  Enkel och bra mall till ett mycket bra pris!

Skriv en recension