Mall – Testamente / Enskilt testamente / Fri text

249 kr

Mall för testamente. Mallen är en grundmall där du själv kan ange vem som ska ärva dig, vem som ska ärva vad, om kvarlåtenskapen ska ärvas som enskild egendom m m.

Du får även en skriftlig handledning som förklarar hur du fyller i dokumentmallen jämte en rad tips och råd om vad du bör tänka på när du skriver ett testamente.

MallService ingår.

Denna mall för testamente är en grundmall för ett enskilt testamente. Med enskilt testamente avses ett testamente upprättat av en enskild person. Dokumentmallen är professionellt utformad och uppfyller de formkrav som ärvdabalken ställer på ett testamente för att det ska vara giltigt.

Mallen innehåller fält för samtliga de obligatoriska moment som följer av reglerna i ärvdabalken. Som exempel kan nämnas testamentsgivarens underskrift, testamentsvittnen, vittnesförklaring m m. Använder du dig av denna dokumentmall och följer de instruktioner som medföljer, kan du vara säker på att ditt testamente uppfyller ärvdabalkens formkrav.

Dokumentmallen innehåller inte några färdiga formuleringar avseende själva testamentsförordnandet. Med testamentsförordnandet avses den del av testamentet där du anger vem som ska ärva dig, vem som ska ärva vilken egendom, om egendomen ska ärvas som enskild egendom m m.

Så länge du följer ärvdabalkens tvingande regler kan du fritt formulera denna del av testamentet. Dokumentmallen ger dig en mycket stor frihet att bestämma hur du vill fördela ditt arv och hur du vill formulera dig i testamentet.

Vem denna mall är avsedd för

Denna mall för testamente är avsedd för dig som vill använda dig av en dokumentmall när du skriver ditt testamente samtidigt som du vill ha stor frihet när du ska fördela ditt arv och formulera ditt testamente. Det enda som egentligen begränsar dina möjligheter att fördela ditt arv är de tvingande reglerna i ärvdabalken.

Alternativa dokumentmallar

Denna mall är avsedd att användas av dig som ska skriva ett enskilt testamente och som vill ha stor frihet vid utformningen av testamentet. Passar inte denna mall in på din situation följer här förslag på ett par alternativa mallar som du kan använda dig av.

Vill du att din kvarlåtenskap ska fördelas enligt reglerna i ärvdabalken men att arvingarna ska ärva egendomen som enskild egendom kan följande mall vara av intresse: Mall för enskilt testamente där arvingarna erhåller arvet som enskild egendom.

Är du sambo hittar du samtliga våra mallar för testamenten avseende sambor via följande länk: Mallar för inbördes testamenten mellan sambor.

Är du gift finner du samtliga våra mallar för testamenten mellan makar via följande länk: Mallar för inbördes testamenten mellan makar.

Tveka inte att kontakta oss om du är osäker på vilken mall som passar för just din situation. Vi hjälper dig att välja rätt dokumentmall.

RELEVANTA LAGRUM

Ärvdabalken (1958:637) särskilt 9-16 kap.

VAD SOM INGÅR VID KÖP AV ”MALL TESTAMENTE”

Mall testamente i Word-format
Mall testamente i PDF-format
Skriftlig handledning
MallService

Sök efter mall