Mall – Fullmakt / Grundmall

249 kr

Grundläggande mall för fullmakt.

Denna dokumentmall för fullmakt är avsedd att användas för den som vill skriva en professionellt utformad fullmakt för “vardagsgöromål”.

Genom ett system med kryssrutor kan du snabbt och enkelt ange vad fullmakten ska omfatta. T ex kan du ange att fullmaktshavaren ska ha rätt att köpa eller sälja egendom, kvittera ut postförsändelser, utföra bankärenden, företräda fullmaktsgivaren gentemot myndigheter m m. Du kan även själv skriva in andra åtgärder som ska omfattas av fullmakten.

MallService ingår när du köper denna dokumentmall.

Mall för fullmakt. Med hjälp av denna dokumentmall kan du själv skapa en professionellt utformad fullmakt för ”vardagsärenden” som t ex post- och bankärenden, försäljning och köp av lös egendom, företräda fullmaktsgivaren gentemot myndigheter m m.

Genom att kryssa i olika rutor kan du snabbt och enkelt ange exakt vilka åtgärder som fullmakten ska omfatta. Därutöver finns det även möjlighet för dig att själv skriva in de ytterligare åtgärder som du vill att fullmakten ska omfatta.

Vem som kan använda sig av denna dokumentmall

Mallen är avsedd för dig som ska skriva en professionellt utformad fullmakt för ”vardagsgöromål” där du enkelt kan ange vilka åtgärder som fullmakten ska omfatta.

Alternativa dokumentmallar

Ska du skriva en fullmakt för ett specifikt ändmål som t ex sälja en bostadsrätt, sälja ett fordon, närvara vid en bouppteckningsförrättning eller kanske vill ha en fullmakt på engelska har vi ett stort antal fullmakter för just dessa ändamål. Du kan titta närmare på våra övriga fullmaktsmallar här: Mallar för fullmakter

Vad som ingår och leverans av mallen

Följande ingår när du köper denna dokumentmall:

  • Mall Fullmakt / Grundmall i word-format
  • Mall Fullmakt / Grundmall i pdf-format
  • MallService

Dokumentmallen skickas till dig per e-post i samma sekund som du gör din beställning. Du kan därför upprätta din fullmakt omedelbart och ha en komplett och gällande fullmakt inom mindre än tio minuter från det att du gjorde din beställning.

Relevant lagtext

Vill du lära dig mer om reglerna kring fullmakter finns dessa i den s k avtalslagen Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, särskilt i dess andra kapitel.

Sök efter mall