Mall – Borgensåtagande / Bostad

229 kr

Mall för borgensåtagande avseende hyra av bostad. Med hjälp av denna dokumentmall skapar du snabbt och enkelt ett borgensåtagande rörande hyra av bostad som uppfyller de särskilda regler som gäller enligt jordabalken med avseende på borgensmannens möjligheter att säga upp borgensåtagandet. Till dokumentmallen följer dessutom en handledning som punkt-för-punkt förklarar hur Du fyller i mallen.

Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och de regler som gäller vid borgen avseende hyra av bostad.

MALL - BORGENSÅTAGANDE | BOSTAD

Dokumentmall för borgensåtagande avseende privatperson som hyr en bostad.

Med hjälp av denna mall kan Du snabbt och enkelt upprätta ett borgensåtagande för någon som ska teckna borgen för en privatperson som hyr en bostadslägenhet. Mallen ger möjlighet att välja om borgensåtagandet ska vara tids- eller beloppsbegränsat och det är även möjligt att lägga in egna bestämmelser om så önskas.

Därutöver innehåller mallen bl a information till borgensmannen om vad borgensåtagandet innebär samt upplysning om borgensmannens möjligheter att enligt jordabalken säga upp borgensåtagandet vilket dock tidigast kan ske efter två år.

ALLMÄNT OM BORGENSÅTAGANDE AVSEENDE BOSTAD

Utgångspunkten avseende borgensåtagande vid hyra av bostadslägenhet är att de allmänna reglerna rörande borgen är tillämpliga. För ytterligare information om de allmänna reglerna kring borgen kan Du läsa mer under vår mall för ett “vanligt” borgensåtagande. Du kommer direkt till den sidan genom att klicka här.

Vid borgensåtagande avseende bostadshyra finns det emellertid en tvingande bestämmelse (den är inte möjlig att avtala bort till nackdel för borgensmannen) i jordabalken som gör det möjligt för borgensmannen att säga upp sitt borgensåtagande till det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, dock tidigast till den tidpunkt som infaller två år från det att åtagandet började gälla.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Mallen är avsedd för hyresvärd, hyresgäst eller borgensman som medverkar vid tecknandet av ett hyresavtal där någon ska “gå i borgen” för hyresgästens förpliktelser enligt hyresavtalet.

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall - Borgensåtagande | Bostad i Wordformat.
  • Mall - Borgensåtagande | Bostad i PDF-format.
  • Handledning till dokumentmall.
  • MallService .

DOKUMENTINFORMATION

Dokumentnr: JM580DP
Antal sidor: 2 (dokumentmall) + 3 (Handledning)
Format: Word + PDF
Benämning: Mall - Borgensåtagande | Bostad

Sök efter mall