Mall – Borgensåtagande / Bostad

249 kr

Mall för borgensåtagande avseende hyra av bostad.

Ett borgensåtagande avseende hyra av bostad måste vara utformat på ett visst sätt. Med stöd av denna mall kan du själv skapa att professionellt utformat borgensåtagande avseende hyra av bostad som uppfylller lagens krav.

Borgensåtagandet är en borgen “såsom för egen skuld” vilket innebär att hyresvärden kan kräva borgensmannen på full betalning om hyresgästen inte betalar hyran eller på annat sätt inte uppfyller sina ekonomiska förpliktelser enligt hyresavtalet.

Mallen är mycket enkel att fylla i och du skriver ditt borgensåtagande på mindre än 10 minuter.

Mallen skickas till dig per e-post och du får den i både word- och pdf-format. Behöver du hjälp när du ska fylla i mallen är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi självfallet dig.

MALL - BORGENSÅTAGANDE | BOSTAD

Dokumentmall för borgensåtagande avseende privatperson som hyr en bostad.

Med hjälp av denna mall kan Du snabbt och enkelt upprätta ett borgensåtagande för någon som ska teckna borgen för en privatperson som hyr en bostadslägenhet. Mallen ger möjlighet att välja om borgensåtagandet ska vara tids- eller beloppsbegränsat och det är även möjligt att lägga in egna bestämmelser om så önskas.

Därutöver innehåller mallen bl a information till borgensmannen om vad borgensåtagandet innebär samt upplysning om borgensmannens möjligheter att enligt jordabalken säga upp borgensåtagandet vilket dock tidigast kan ske efter två år.

ALLMÄNT OM BORGENSÅTAGANDE AVSEENDE BOSTAD

Utgångspunkten avseende borgensåtagande vid hyra av bostadslägenhet är att de allmänna reglerna rörande borgen är tillämpliga. För ytterligare information om de allmänna reglerna kring borgen kan Du läsa mer under vår mall för ett “vanligt” borgensåtagande. Du kommer direkt till den sidan genom att klicka här.

Vid borgensåtagande avseende bostadshyra finns det emellertid en tvingande bestämmelse (den är inte möjlig att avtala bort till nackdel för borgensmannen) i jordabalken som gör det möjligt för borgensmannen att säga upp sitt borgensåtagande till det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, dock tidigast till den tidpunkt som infaller två år från det att åtagandet började gälla.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Mallen är avsedd för hyresvärd, hyresgäst eller borgensman som medverkar vid tecknandet av ett hyresavtal där någon ska “gå i borgen” för hyresgästens förpliktelser enligt hyresavtalet.

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall - Borgensåtagande | Bostad i Wordformat.
  • Mall - Borgensåtagande | Bostad i PDF-format.
  • MallService .

DOKUMENTINFORMATION

Dokumentnr: JM580DP
Antal sidor: 2
Format: Word + PDF
Benämning: Mall - Borgensåtagande Bostad

Sök efter mall