Mall – Testamente / Inbördes testamente mellan makar / Fri förfoganderätt och enskild egendom

249 kr

Mall för inbördes testamente mellan makarna. Med hjälp av dokumentmallen kan ett gift par skapa ett testamente enligt vilket de först ärver varandra och vid bådas bortgång ärvs egendomen av arvingarna såsom enskild egendom. Att arvingarna ärver egendomen såsom enskild egendom innebär att den inte ingår i t ex en bröstarvinges bodelning i samband med en äktenskapsskillnad. Man säkerställer således att arvegodset stannar “inom familjen”.

Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring testamente.

MALL - INBÖRDES TESTAMENTE MELLAN MAKAR| FRI FÖRFOGANDERÄTT - ENSKILD EGENDOM

Mall för inbördes testamente mellan makar. Med hjälp av dokumentmallen kan ett gift par skapa ett testamente där den efterlevande makan erhåller kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Vid den efterlevande makans bortgång ska kvarlåtenskapet fördelas mellan makarnas arvingar enligt lag.

Enligt testamentet erhålls egendomen av arvingarna såsom enskild egendom. Detta innebär att egendomen inte ingår i en bröstarvinges bodelning t ex i samband med en äktenskapsskillnad. Man säkerställer således att arvegodset stannar “inom familjen”.

Mallen levereras i såväl Word-format som pdf-format.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Mallen är lämplig för ett gift par med endast gemensamma barn där man önskar säkerställa att egendomen efter bådas bortgång kvarblir hos bröstarvingarna även om någon av bröstarvingarna t ex skulle genomgå en äktenskapsskillnad.

ALLMÄNT OM TESTAMENTE

Under mallen “Mall - Testamente” (mall nr 101) finns utförlig information om testamente och Du kommer dit genom att klicka här.

LAGRUM

Ärvdabalken (1958:637) särskilt 9-16 kap.

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall - Inbördes testamente mellan makar | Fri förfoganderätt - Enskild egendom i Wordformat.
  • Mall - Inbördes testamente mellan makar | Fri förfoganderätt - Enskild egendom i PDF-format.
  • MallService .

DOKUMENTINFORMATION

Version: 1.0
Dokumentnr: 102
Antal sidor: 1 per mall
Format: Word + PDF
Benämning: Mall - Inbördes testamente mellan makar | Fri förfoganderätt - Enskild egendom

Sök efter mall