Mall – Rättegångsfullmakt

249 kr

Mall för upprättande av rättegångsfullmakt. När man agerar som ombud för en annan person eller ett företag vid ett mål eller ärende inför en domstol måste man ha en fullmakt från den personen eller företaget, en s k rättegångsfullmakt. Med denna dokumentmall upprättar Du snabbt och enkelt en fullmakt som uppfyller lagens krav. Mallen kan användas av såväl privatpersoner som juridiska personer, d v s bolag, organisationer m fl.

Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring rättegångsfullmakt.

MALL - RÄTTEGÅNGSFULLMAKT

Dokumentmall för att skapa rättegångsfullmakt. Fullmakten ger behörighet för ombudet att företräda huvudmannen (den som ger fullmakten) i ett visst mål eller ärende vilket anges i samband med att man fyller i fullmakten.
Fullmakten ger ombudet en relativt vidsträckt befogenhet. Dock undantas uttryckligen från fullmakten bl a att ta emot stämning eller annan delgivning. Huvudmannen kan således inte bli delgiven eller liknande via ombudet.
Mallen levereras i såväl Word-format som pdf-format.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Mallen är avsedd för den som avser att agera ombud i ett mål vid en domstol eller den som ska ge i fullmakt åt någon att agera som ombud.

ALLMÄNT OM RÄTTEGÅNGSFULLMAKT

Den som agerar som ombud i ett mål eller ett ärende vid en domstol måste ha en fullmakt från den part som ombudet företräder. Fullmakten kan vara såväl muntlig som skriftlig men en muntlig fullmakt gäller endast i det mål eller ärende vilket den lämnats. En skriftlig fullmakt kan däremot gälla mål eller ärenden i allmänhet.

Sök efter mall

Artikelnr: JM464DP Kategori: Etiketter: , , , ,