Mall – Samboavtal

249 kr

Mall för samboavtal enligt vilket samborna kommer överens om att sambolagens bodelningsregler inte ska vara tillämpliga.
Enligt sambolagen ska den gemensamma bostaden och det bohag som införskaffats för gemensamt användande delas lika mellan parterna när förhållandet upphör. Detta gäller oavsett vem som betalt för den aktuella egendomen eller bostaden.

Enligt denna dokumentmall för samboavtal kommer parterna överens om att sambolagens bodelningsregler inte ska vara tillämpliga och att samborna behåller sin respektive egendom för det fall att samboförhållandet upphör.

Utförligare information om mallen och sambolagen finns längre ner på denna sida.

MALL - SAMBOAVTAL

Mall för upprättande av samboavtal där samborna kommer överens om att sambolagens bodelningsbestämmelser inte ska vara tillämpliga. Enligt sambolagen ska den gemensamma bostaden och det bohag som införskaffats för gemensamt användande delas lika mellan parterna när förhållandet upphör. Detta gäller oavsett vem som betalt för den aktuella egendomen eller bostaden. Denna dokumentmall för samboavtal medför att parterna kommer överens om att sambolagens bodelningsregler inte ska vara tillämpliga och att samborna behåller sin respektive egendom för det fall att samboförhållandet upphör. Observera dock att sambolagens tvingande regler om rätt till övertagande av bostad inte kan avtalas bort. Ett samboavtal omfattar således endast egendom som anses utgöra "gemensamt bohag". Mallen levereras i såväl Word-format som pdf-format.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Dokumentmallen är avsedd för ett par som sambor enligt sambolagen och som önskar att sambolagens bodelningsregler inte gäller för det fall att samboförhållandet eventuellt upphör i framtiden. Överenskommelsen innebär konkret att vardera parten behåller sin respektive egendom och att denna inte omfattas av en bodelning.

ALLMÄNT OM SAMBOLAGEN OCH SAMBOAVTAL

Sambolagen är tillämplig när två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och de har gemensamt hushåll. Det spelar ingen roll om samborna är av motsatt kön eller av samma kön. För att räknas som sambo enligt sambolagens bestämmelser ska följande tre förutsättningar vara uppfyllda:

  • Samboendet ska vara stadigvarande vilket innebär att det inte kan vara fråga om en kort eller tillfällig förbindelse.
  • Parterna ska bo tillsammans i ett förhållande där ett  sexuellt samliv normalt ingår.
  • Parterna ska ha gemensamt hushåll vilket innebär att man delar på sysslor och utgifter.

Sambolagen ger inte alls samma skydd för parterna som t ex äktenskapsbalken ger ett gift par. Bl a ärver inte sambor inte varandra och det finns inte heller några regler om underhållsskyldighet i sambolagen. Ett par som lever som sambos bör därför alltid överväga att skriva testamente om man önskar att man ska ärva varandra eller på annat sätt uppnå att den efterlevande erhåller ett bättre skydd än vad sambolagen erbjuder. När ett samboförhållande upphör ska den gemensamma bostad och det bohag som införskaffats för gemensamt användande delas lika mellan parterna oavsett vem som betalt för den aktuella egendomen eller bostaden. Med bostad avses alla typer av permanentbostäder (villor, lägenheter) och den utrustning som normalt hör till hemmet såsom möbler och hushållsmaskiner. En fritidsbostad omfattas inte av sambolagen. Eftersom lagen endast gäller bohag omfattar den inte annan egendom som t ex banktillgodohavanden, aktier, bilar och fritidsutrustning. Sådana tillgångar faller utanför bodelningen och den sambon som äger egendomen behåller den efter en separation. Vad avser det gemensamma bohaget är det möjligt för parterna att avtala om att detta inte ska omfattas av en framtida bodelning. Ett sådant benämns vanligtvis för samboavtal. Ett sådant avtal kan ingås såväl under samboförhållandet som innan samboförhållandet påbörjas. Ett samboavtal enligt vilket parterna kommer överens om att sambolagens bodelningsregler inte ska tillämpas på förhållandet innebär konkret att vardera parten behåller sin respektive egendom - vilket i annat fall skulle anses utgöra gemensamt bohag - vid en eventuell framtida separation. Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknas av de båda samborna. Det finns inte några krav på registrering eller bevittning och samborna kan genom ett nytt avtal ändra vad de tidigare kommit överens om.

RELEVANTA LAGRUM

Sambolagen (2003:376)

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall - Samboavtal i Word-format
  • Mall - Samboavtal i PDF-format

DOKUMENTINFORMATION MALL - SAMBOAVTAL

Version: 1.0 Antal sidor: 1 Format: Word + PDF Benämning: Mall - Samboavtal

Sök efter mall

Artikelnr: JM154DP Kategorier: , Etiketter: , , ,