Mall Gåvobrev / Fast Egendom

249 kr

Dokumentmall för gåvobrev avseende fastighet eller del av fastighet.

Med stöd av denna dokumentmall kan du själv skapa ett gåvobrev avseende en fastighet eller en del av en fastighet. I dokumentmallen kan du ange om fastigheten ska vara gåvotagarens enskilda egendom. Är gåvotagaren en arvinge kan du även ange om gåvan ska avräknas som förskott på arv.

Till dokumentmallen följer en informationsskrift som förklarar hur du fyller i dokumentmallen och hur du gör för att begära ändring av lagfart. Du får även en mall för ansökan om ändring av lagfart.

MallService ingår när du laddar ner denna dokumentmall.

Denna dokumentmall är avsedd att användas vid gåva av en fastighet eller en del av en fastighet. Mallen kan användas såväl vid gåva till arvingar som till personer vilka inte är arvingar. Genom att kryssa i en ruta i mallen bestämmer du om gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Ges gåvan till en person som är arvinge kan du på samma sätt ange om gåvan ska avräknas som förskott på arv.

Det finns även ett särskilt utrymme i mallen där du kan skriva in egna bestämmelser.

Efter det att alla uppgifter har fyllts i och alla underskrifter är på plats ska gåvobrevet skickas in till Lantmäteriet för ändring av uppgifterna i Fastighetsregistret där gåvotagaren ska föras in som ny ägare till fastigheten.

Till dokumentmallen för gåvobrevet följer dels en informationsskrift som i detalj förklarar hur mallen ska fyllas i och vad du ska tänka på vid gåva av fast egendom. Dessutom medföljer en särskild blankett för ansökan om ändring av lagfart samt instruktioner om hur och var Du ansöker om ändring av lagfartsuppgifterna.

Vem mallen är avsedd för

Mallen är avsedd att användas av dig som själv vill skriva ett gåvobrev avseende fast egendom eller del av fast egendom.

Andra mallar för gåvobrev

Ska du upprätta ett gåvobrev avseende annan egendom än en fastighet kan du använda dig av några av våra övriga mallar för gåvobrev.

Dokumentmall gåvobrev lös egendom
Dokumentmall gåvobrev bostadsrätt
Dokumentmall gåvobrev pengar

Vad som ingår när du laddar ner dokumentmallem

Mall - Gåvobrev Fastighet i Wordformat.
Mall - Gåvobrev Fastighet i PDF-format.
Informationsskrift.
Dokument för ändring av lagfart.
MallService.

Dokumentinformaiton

Dokumentnr: 510
Antal sidor: 2 (dokumentmall) + 5 (Lathund)
Format: Word + PDF
Benämning: Mall - Gåvobrev Fastighet

Sök efter mall