Mall – Gåvobrev / Fast Egendom

229 kr

Dokumentmall för skapande av gåvobrev avseende gåva av fastighet där Du även har möjlighet att lägga in särskilda villkor som t ex att gåvan ska erhållas som enskild egendom m m. Med hjälp av mallen skapar Du snabbt och enkelt ett gåvobrev för fastighet som uppfyller lagens krav.

Till dokumentmallen följer en “lathund” som förklarar och ger tips och exempel om hur dokumentmallen ska fyllas i samt hur Du efter det att gåvobrevet upprättats söker ändring av lagfart. Även en mall för ansökan om ändring av lagfart följer med utan extra kostnad.

Du kan läsa mer om dokumentmallen och gåva av fastighet längre ner på denna sida.

MALL - GÅVOBREV FASTIGHET

Denna dokumentmall är avsedd att användas vid gåva av fast egendom och kan användas såväl vid gåva till bröstarvingar som till “icke-bröstarvingar”.

Vid gåva av fast egendom krävs att ett skriftligt dokument - ett gåvobrev - upprättas vilket bl a ska ha ett visst innehåll samt undertecknas av såväl den som ger gåvan som den som tar emot densamma.

Den som ger en gåva har möjlighet att ställa upp villkor för gåvan. Dokumentmallen innehåller ett par av de vanligaste villkoren (enskild egendom, förskott på arv vid gåva till bröstarvinge) i samband med gåva där gåvogivaren själv kan välja om något av dessa villkor ska gälla för gåvan.

Utöver dessa villkor finns även utrymme för att skapa helt egna villkor för gåvan. T ex är det möjligt att lägga in återgångsvillkor, villkor om att gåvogivaren ska ha viss nyttjanderätt till fastigheten, att fastigheten inte ska kunna utmätas för gåvotagarens skulder m m.

Det gäller dock att vara ytterst försiktig med att upprätta "egna" villkor och är man det minsta osäker på om ett villkor är lämpligt och hur det ska utformas bör man anlita juridisk hjälp med utformningen av villkoret. Ett felaktigt utformat villkor kan leda till att det inte är gällande eller att det i framtiden uppstår tvist om hur villkoret ska tolkas.

Efter det att alla uppgifter har fyllts i och alla underskrifter är på plats ska gåvobrevet skickas in till Lantmäteriet för ändring av uppgifterna i fastighetsregistret där gåvotagaren ska föras in som ny ägare till fastigheten.

Till dokumentmallen för gåvobrevet följer dels en “lathund” som i detalj förklarar hur mallen ska fyllas i och vad man ska tänka på. Dessutom medföljer en särskild blankett för ansökan om ändring av lagfart samt instruktioner om hur och var Du ansöker om ändring av lagfartsuppgifterna.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Mallen är avsedd för den som vill överlåta en fastighet genom gåva vare sig gåvan ska ske med eller utan villkor.

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall - Gåvobrev Fast Egendom i Wordformat.
  • Mall - Gåvobrev Fast Egendom i PDF-format.
  • Lathund.
  • MallSupport.

DOKUMENTINFORMATION

Version: 1.0
Dokumentnr: 169
Antal sidor: 2 (dokumentmall) + 5 (Lathund)
Format: Word + PDF
Benämning: Mall - Gåvobrev Fastighet

Sök efter mall