Mall Enkelt skuldebrev

249 kr

Mall för att skapa ett komplett enkelt skuldebrev. Dokumentmallen innehåller möjlighet att ange skuldbelopp, ränta, tidpunkt för amortering och räntebetalning, hur återbetalning ska ske, vad som sker vid dröjsmål m m. Mallen innehåller även möjlighet att helt fritt skriva in egna ytterligare villkor eller bestämmelser.

Mallen kan användas av såväl företag som privatpersoner.

Mallen skickas till dig per e-post omedelbart efter din beställning och du har den i din inkorg ett par sekunder efter beställningen.

Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om dokumentmallen och reglerna kring enkla skuldebrev.

MALL ENKELT SKULDEBREV

Denna dokumentmall är avsedd för att skapa ett enkelt skuldebrev, d v s ett skuldebrev som inte är avsett att överlåtas av kreditgivaren till annan. Om man vill att fordran ska kunna överlåtas till annan bör istället ett löpande skuldebrev upprättas. Ett enkelt skuldebrev används oftast vid lån t ex inom familjen eller i övrigt vid lån mellan privatpersoner.

I dokumentmallen anger Du enkelt belopp, ränta, tidpunkt för amortering och betalning av ränta, om återbetalning ska ske kontant eller via bankkonto och vad som sker vid dröjsmål. Därutöver finns även möjlighet att skriva in helt egna villkor om så önskas.

Är Du osäker på vilken typ av skuldebrev som ska upprättas rekommenderas istället en annan mall "Mall - Skuldebrev" där Du under upprättandet av skuldebrevet kan välja om det ska vara ett enkelt eller ett löpande skuldebrev.

Mallen levereras i såväl Word-format som pdf-format.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Denna dokumentmall är avsedd för privatpersoner och företag som önskar skapa ett skriftligt bevis i form av ett skuldebrev på en skuld mellan två parter. Avsikten med skuldebrevet ska därför inte vara att fordringen ska kunna säljas vidare utan endast utgöra bevisning på en person/företag är skyldig en annan person/företag ett viss belopp och vad man överenskommit med avseende på återbetalningen.

Är avsikten att fordran ska kunna överlåtas bör istället ett löpande skuldebrev upprättas.

ALLMÄNT OM ENKLA SKULDEBREV

Ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss person eller till ett visst företag och det huvudsakliga syftet med ett enkelt skuldebrev är att det ska vara ett bevis på att det finns en skuld mellan två parter vilka kan vara såväl privatpersoner som företag.

Avsikten med ett enkelt skuldebrev är inte att fordringsägaren ska kunna överlåta fordran till någon annan. Är avsikten med att ett skuldebrev att det ska kunna överlåtas från fordringsägaren till någon annan bör istället ett löpande skuldebrev upprättas då ett sådant är avsett att kunna överlåtas. Som exempel kan nämnas att de flesta banklån är utformade i form av löpande skuldebrev varför banken således kan sälja sin fordran vidare om så önskas. Den vanligaste formen - och oftast mest lämpade - typen av skuldebrev vid krediter mellan privatpersoner är enkla skuldebrev.

För ytterligare information om skuldebrev rekommenderas att läsa mallbeskrivningen för Mall - Skuldebrev där det finns en utförligare redogörelse.

RELEVANTA LAGRUM

Lag (1936:81) om skuldebrev

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall - Enkelt skuldebrev i Word-format.
  • Mall - Enkelt skuldebrev i PDF-format.

DOKUMENTINFORMATION MALL ENKELT SKULDEBREV

Version: 1.0
Dokumentnummer: 552
Antal sidor: 2
Format: Word + PDF
Benämning: Mall enkelt skuldbrev

Sök efter mall