Mall – Evenemangsavtal

299 kr

Dokumentmall för skapande av avtal för olika “evenemang” där arrangören hyr ut tillfälliga “platser” på vilka den som hyr kan marknadsföra och sälja olika varor eller tjänster. Som exempel på sådana evenemang kan nämnas olika mässor, utställningar, idrotts- och andra galor där olika leverantörer presenterar sig, loppmarknader och andra marknadsplatser.

Till mallen följer en “lathund” som förklarar och ger tips och exempel om hur dokumentmallen bör fyllas i.

Du kan läsa mer om dokumentmallen längre ner på denna sida.

MALL - EVENEMANGSAVTAL

Denna dokumentmall har utformats för att kunna användas vid en rad olika evenemang som t ex mässor, olika utställningar såsom t ex frimärksutställningar, hund- och kattuställningar och möbelutställningar. Andra användningsområden är loppmarknader, torghandel, idrottsgalor och andra “event” där olika leverantörer presenterar sig och sina produkter eller tjänster. Avtalet är baserat på att det finns en arrangör som organiserar det aktuella evenemanget. Arrangören, som kan vara ett företag, en ideell förening etc hyr därefter ut ett visst avgränsat område, t ex plats för en monter eller ett försäljningsbord, där den som hyr kan ställa ut, marknadsföra eller sälja sin varor, produkter, tjänster etc. Mallen innehåller möjlighet för arrangören att i detalj reglera vad hyresgästen har rätt att göra enligt avtalet, vilka tider som gäller, vem som ska bidra med eventuell utrustning, vem som ansvarar för skada, behandling av personuppgifter m m. Med hjälp av denna mall är det möjligt att skapa ett avtal som klart och tydligt reglerar vad som gäller vid det aktuella evenemanget. På så sätt minimerar man risken för framtida diskussioner och tvister om vad “som gäller” vilket är vanligt förekommande vid arrangemang av olika evenemang. Mallen levereras i såväl Word-format som pdf-format och till mallen följer även en “lathund” som är till hjälp när mallen ska fyllas i.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Mallen är avsedd för arrangörer av olika evenemang där man hyr ut “platser” och som vill ha klart och tydligt reglerat vilka regler som gäller för att på så sätt minimera risken för framtida diskussioner och tvister om vad som överenskommits. Som exempel på när mallen kan användas kan nämnas följande:

 • Företagsuställningar
 • Hunduställningar och andra djurutställningar
 • Idrottsgalor med uställare
 • Inredningsutställningar
 • Loppmarknader
 • Mässor
 • Möbelutställningar

VAD SOM INGÅR I PRISET

 • Mall - Evenemangsavtal i Wordformat.
 • Mall - Evenemangsavtal i PDF-format.
 • Lathund.
 • MallService .

DOKUMENTINFORMATION

Version: 1.0 Dokumentnr: 168 Antal sidor: 4 Format: Word + PDF Benämning: Mall - Evenemangsavtal

Sök efter mall