Mall – Äktenskapsförord / Under äktenskapet / Viss egendom enskild

229 kr

Mall för äktenskapsförord där endast viss särskilt angiven egendom ska vara enskild egendom och inte omfattas av en eventuell framtida bodelning. All övrig egendom ska utgöra giftorättsgods. Dokumentmallen kan t ex användas när man önskar att en viss aktiepost, en bil, en båt etc ska utgöra enskild egendom medan all övrig egendom ska utgöra giftorättsgods. Denna mall är avsedd för ett gift par som ingår äktenskapsförord under äktenskapet.

I mallen finns möjlighet för såväl make som maka att ange att viss egendom ska utgöra enskild egendom. Även avkastningen samt vad som träder istället för den enskilda egendomen ska utgöra enskild egendom.

Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring äktenskapsförord.

MALL - ÄKTENSKAPSFÖRORD | UNDER ÄKTENSKAPET - VISS EGENDOM ENSKILD

Mall för äktenskapsförord makarna överenskommer att den egendom som särskilt anges i äktenskapsförordet ska vara enskild egendom och inte omfattas av en eventuell framtida bodelning. All övrig egendom ska utgöra giftorättsgods och ingå i en eventuell framtida bodelning.

Dokumentmallen kan t ex användas när man önskar att en viss aktiepost, en bil, en båt etc ska utgöra enskild egendom medan all övrig egendom ska utgöra giftorättsgods. Även avkastningen samt vad som träder istället för den enskilda egendomen ska utgöra enskild egendom.

I mallen finns möjlighet för såväl make som maka att ange att viss egendom ska utgöra enskild egendom.

Mallen levereras i såväl Word-format som pdf-format. Vidare levereras mallen i två versioner - en med bevittning och en utan bevittning. Det är inte något krav att ett äktenskapsförord bevittnas men det är ofta en fördel ur bevishänseende.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Mallen är avsedd för makar där båda eller endast en makarna har viss egendom som man inte ska omfattas av en eventuell framtida bodelning. Det kan vara fråga om egendom som rent emotionellt betyder särskilt mycket eller egendom som har ett betydande värde. På så sätt “hålls” denna egendom vid sidan av samtidigt som det makarna gemensamt bygger upp blir giftorättsgods.

ALLMÄNT OM ÄKTENSKAPSFÖRORD

Under mallen “Mall - Äktenskapsförord” (mall nr 108) finns utförlig information om äktenskapsförord och Du kommer dit genom att klicka här.

LAGRUM

Äktenskapsbalken (1987:230), särskilt 7, 9, 10 och 12 kap.

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall - Äktenskapsförord | Under äktenskapet - Viss egendom enskild i Wordformat.
  • Mall - Äktenskapsförord | Under äktenskapet - Viss egendom enskild i PDF-format.
  • Mall - Äktenskapsförord | Under äktenskapet - Viss egendom enskild (med bevittning) i Wordformat.
  • Mall - Äktenskapsförord | Under äktenskapet - Viss egendom enskild (med bevittning) i PDF-format.
  • MallService .

DOKUMENTINFORMATION

Version: 1.0
Dokumentnr: 111
Antal sidor: 2-3 per mall
Format: Word + PDF
Benämning: Mall - Äktenskapsförord | Under äktenskapet - Viss egendom enskild

Sök efter mall