Mall – Ansökan om registrering av äktenskapsförord med handledning

99 kr

Ett äktenskapsförord måste registreras i Äktenskapsregistret för att vara gällande Med denna mall är det möjligt att snabbt och enkelt upprätta en ansökan om registrering av ett äktenskapsförord. Samtliga nödvändiga uppgifter finns intagna i dokumentmallen och det medföljer även en “lathund” som steg för steg förklarar hur du registrerar ett äktenskapsförord och vilka dokument som ska skicka med ansökan.

Ett äktenskapsförord måste registreras i Äktenskapsregistret för att vara giltigt. Intill dess att ett undertecknat äktenskapsförord är registrerat är det inte gällande.

Med denna mall är det möjligt att snabbt och enkelt upprätta en ansökan om registrering av ett äktenskapsförord. Du skriver endast under begäran om registrering, lägger det i ett kuvert tillsammans med ditt äktenskapsförord och skickar det till den adress som finns angiven i mallen. Samtliga nödvändiga uppgifter för registrering finns intagna i dokumentmallen och det medföljer även en "lathund" som steg för steg förklarar hur man ska gå tillväga.

Mallen levereras i såväl Word-format som pdf-format.

Registrering av äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är inte gällande förrän det registrerats. Enligt huvudregeln blir ett äktenskapsförord gällande först den dag som det gavs in för registrering.

För äktenskapsförord som ingås före äktenskapet gäller dock att ett sådant äktenskapsförord blir gällande från den dag då makarna gifter sig om det ges in för registrering senast inom en månad räknat från dagen då makarna gifte sig. Ges det in senare gäller äktenskapsförordet från den dag det gavs in för registrering.

Vad som ingår

  • Mall ansökan om registrering av äktenskapsförord i Word-format
  • Mall ansökan om registrering av äktenskapsförord i PDF-format
  • Instruktion till dokumentmallen
  • Tillgång till MallService

Relevant lagtext

Äktenskapsbalken

Sök efter mall