Mall – Aktieöverlåtelseavtal

349 kr

Mall för upprättande av ett enklare aktieöverlåtelseavtal. Med hjälp av denna dokumentmall kan Du snabbt och enkelt skapa ett avtal om överlåtelse av aktier där Du har möjlighet att ange priset för aktierna, när aktierna tillträds av köparen, hur och när betalning ska ske, överlämnande av eventuella aktiebrev samt säljarens garantier. Mallen kan användas för överlåtelse av aktier mellan såväl företag som privatpersoner.

Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring aktieöverlåtelser.

MALL - AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

Dokumentmall för att skapa aktieöverlåtelseavtal av enklare karaktär utan omfattande garantikataloger, bestämmelser om byte av styrelse och revisorer, avräkningar etc. Mallen kan användas för överlåtelse av aktier mellan såväl företag som privatpersoner.

Dokumentmallen innehåller möjlighet att ange och specificera följande:

  • priset för aktierna,
  • när aktierna tillträds av köparen,
  • hur och när betalning ska ske,
  • när aktierna ska tillträdas,
  • överlämnande av aktiebrev samt
  • eventuella garantier av mindre omfattning.

Därutöver innehåller aktieöverlåtelseavtalet bestämmelser om att avtalet utgör den fullständiga överenskommelsen, att ändringar och tillägg måste upprättas i skrift och undertecknas av parterna för att vara gällande samt att svensk lag ska tillämpas på avtalet.

Mallen levereras i såväl Word-format som pdf-format.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Mallen är avsedd för privatpersoner och företag som är i behov av ett enklare aktieöverlåtelseavtal.

ALLMÄNT OM AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

Det finns inte några särskilda lagar som reglerar just överlåtelser av aktier. Istället är det som utgångspunkt köplagen som är tillämplig även på aktieöverlåtelser. Köplagen är dock dispositiv, vilket innebär att parterna kan avtala bort lagens bestämmelser. Dessutom är den mer avsedd för köp av lösa saker och inte aktier varför en aktieöverlåtelse oftast regleras genom ett särskilt upprättat aktieöverlåtelseavtal.

Vid större företagsöverlåtelser som genomförs i form av en överlåtelse av aktier är vanligtvis aktieavtalet mycket omfattande med förutom de “vanliga bestämmelserna” rörande t ex priset för aktierna, tillträdesdag etc även bestämmelser om olika avräkningar och avstämningar, omfattande garantikataloger, sekretessbestämmelser, särskilda bestämmelser rörande personal, immateriella rättigheter, ekonomiska rapporter m m. Dessutom föregås ofta köpet av en s k “due diligence” där köparen i detalj granskar aktiebolagets räkenskaper, miljöåtaganden m m.

Efter en aktieöverlåtelse ska förändringen föras in i aktiebolagets aktiebok där den nya ägaren ska antecknas. Ansvaret för att så sker ligger på styrelsen som normalt underrättas om överlåtelsen av köparen till aktierna.

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall - Aktieöverlåtelseavtal i Wordformat.
  • Mall - Aktieöverlåtelseavtal i PDF-format.

DOKUMENTINFORMATION

Version: 1.0
Dokumentnr: 152
Antal sidor: 2
Format: Word + PDF
Benämning: Mall - Aktieöverlåtelseavtal

Sök efter mall