Mall – Samboavtal / Viss egendom undantas från bodelningsreglerna

249 kr

Mall för upprättande av samboavtal där samborna överenskommer att viss egendom inte ska omfattas av bodelningsreglerna i sambolagen, d v s egendomen ska inte ingå i en bodelning om samborna separerar.

Dokumentmallen är avsedd för sambor som endast önskar undanta viss egendom (t ex en bostadsrätt, en viss möbel eller liknande) från en eventuell framtida bodelning. För det fall att man önskar att bodelningsreglerna i sambolagen inte ska vara tillämpliga överhuvudtaget rekommenderas istället vår “Mall – Samboavtal” vilken Du finner här.

Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och möjligheterna för sambor att avtala bort sambolagens bodelningsregler.

MALL - SAMBOAVTAL | VISS EGENDOM UNDANTAS FRÅN BODELNINGSREGLERNA

Dokumentmall för upprättande av samboavtal där samborna överenskommer att viss särskilt angiven egendom inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning. Övrig samboegendom omfattas inte utan ingår i en framtida bodelning.

Är avsikten att helt och hållet avtala bort sambolagen är inte denna mall lämplig. Istället rekommenderas mallen “Mall - Samboavtal” enligt vilken samborna överenskommer om att helt och hållet avtala bort sambolagens bodelningsregler. Du kommer till den mallen genom att klicka här.

OM SAMBOAVTAL

Vad avser reglerna kring sambor och möjligheterna att ingå samboavtal hänvisas till “Mall - Samboavtal” där det finns en utförlig redogörelse över vilka regler som gäller.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Mallen är avsedd för ett par vilka är eller ska bli sambos enligt sambolag och som önskar att undanta viss egendom (t ex en bostad, ett särskilt möblemang eller liknande) från en eventuell framtida bodelning.

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall - Samboavtal | Viss egendom undantas från bodelningsreglerna (Wordformat)
  • Mall - Samboavtal | Viss egendom undantas från bodelningsreglerna (PDF-format)

RELEVANT LAGTEXT

Sambolagen

DOKUMENTINFORMATION

Version: 1.0
Dokumentnr: 174
Antal sidor: 1
Format: Word + PDF
Benämning: Mall - Samboavtal | Viss egendom undantas från bodelningsreglerna

Sök efter mall

Artikelnr: JMDP Kategorier: , Etiketter: , , , ,