Mall – Äktenskapsförord / Före äktenskapet / All egendom enskild

249 kr

Mall för äktenskapsförd som ingås före äktenskapet mellan blivande makar som kommit överens om att all deras egendom ska vara enskild egendom och därmed inte ingå i en eventuell framtida bodelning. Dokumentmallen är mycket enkel att fylla i och de enda uppgifter som du behöver skriva in är de blivande makarnas personuppgifter.

När du laddar ner mallen får du även en mall för registrering av äktenskapsförord och en handledning som förklarar hur du gör för att snabbt och enkelt registrera äktenskapsförordet.

MallService ingår vid köp av denna dokumentmall.

Detta är en professionellt utformad dokumentmall för dig som ska skriva ett äktenskapsförord mellan två blivande makar, d v s före äktenskapet. Denna mall är avsedd för makar som kommit överens om att all deras respektive egendom ska vara enskild egendom. Med "all egendom" avses såväl den egendom som var och en av makarna äger den dag som de gifter sig som den egendom de förvärvar under äktenskapet. Att egendomen görs till enskild egendom innebär att den inte kommer att ingå vid en eventuell framtida bodelning, t ex om makarna skulle skilja sig. Enligt denna mall ska även avkastningen samt egendom som träder i stället för den enskilda egendomen vara enskild egendom. Detta innebär att t ex ränta och annan avkastning blir enskild egendom.

Vem är mallen avsedd för?

Denna mall är avsedd för blivande makar som ska skriva ett äktenskapsförord i vilket de kommer överens om att all deras respektive egendom ska vara enskild egendom och att även avkastningen samt vad som träder i stället för enskild egendom ska vara enskild egendom.

Alternativa mallar för äktenskapsförord som ingås före det att makarna gifter sig

Vi har ett antal olika mallar för äktenskapsförord. Passar inte denna mall för just din situation kan du titta närmare på några av följande dokumentmallar: Vill du själv formulera makarnas överenskommelse kan du använda dig av följande dokumentmall: Mall äktenskapsförord / Före äktenskapet / Fri text

Vill makarna att endast viss egendom ska vara enskild egendom och övrig egendom ska vara giftorättsgods kan du använda dig av följande dokumentmall: Mall äktenskapsförord / Före äktenskapet / Viss egendom enskild

Har du svårt att avgöra vilken av våra mallar för äktenskapsförord som passar för just din situation är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Relevanta lagrum

Äktenskapsbalken (1987:230), särskilt 7, 9, 10 och 12 kap.

Vad som ingår

    • Mall äktenskapsförord / Före äktenskapet / All egendom enskild i Word-format
    • Mall äktenskapsförord / Före äktenskapet / All egendom enskild i PDF-format
    • Mall för begäran om registrering av äktenskapsförord
    • Skriftlig handledning för registrering av äktenskapsförord
    • MallService

Sök efter mall