Mall – Äktenskapsförord / Före äktenskapet / Viss egendom enskild

249 kr

Mall för äktenskapsförord där endast viss särskilt angiven egendom ska vara enskild egendom och inte omfattas av en eventuell framtida bodelning. All övrig egendom ska utgöra giftorättsgods.

Dokumentmallen kan t ex användas när man önskar att en viss aktiepost, en bil, en båt etc ska utgöra enskild egendom medan all övrig egendom ska utgöra giftorättsgods. Denna mall är avsedd för ett par som ännu inte är gifta utan avser att ingå äktenskap.

I mallen finns möjlighet för såväl make som maka att ange att viss egendom ska utgöra enskild egendom. Även avkastningen samt vad som träder istället för den enskilda egendomen ska utgöra enskild egendom.

MALL - ÄKTENSKAPSFÖRORD | FÖRE ÄKTENSKAPET - VISS EGENDOM ENSKILD

Mall för äktenskapsförord där de blivande makarna överenskommer att den egendom som särskilt anges i äktenskapsförordet ska vara enskild egendom och inte omfattas av en eventuell framtida bodelning. All övrig egendom ska utgöra giftorättsgods och ingå i en eventuell framtida bodelning. Dokumentmallen kan t ex användas när man önskar att en viss aktiepost, en bil, en båt etc ska utgöra enskild egendom medan all övrig egendom ska utgöra giftorättsgods. Även avkastningen samt vad som träder istället för den enskilda egendomen ska utgöra enskild egendom. I mallen finns möjlighet för såväl make som maka att ange att viss egendom ska utgöra enskild egendom. Mallen levereras i såväl Word-format som pdf-format.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Mallen är avsedd för blivande makar där båda eller endast en makarna har viss egendom som man inte ska omfattas av en eventuell framtida bodelning. Det kan vara fråga om egendom som rent emotionellt betyder särskilt mycket eller egendom som har ett betydande värde. På så sätt “hålls” denna egendom vid sidan av samtidigt som det makarna gemensamt bygger upp blir giftorättsgods.

ALLMÄNT OM ÄKTENSKAPSFÖRORD

Under mallen “Mall - Äktenskapsförord” (mall nr 108) finns utförlig information om äktenskapsförord och Du kommer dit genom att klicka här.

LAGRUM

Äktenskapsbalken (1987:230), särskilt 7, 9, 10 och 12 kap.

VAD SOM INGÅR

  • Mall - Äktenskapsförord | Före äktenskapet - Viss egendom enskild i Wordformat.
  • Mall - Äktenskapsförord | Före äktenskapet - Viss egendom enskild i PDF-format.
  • MallService .

DOKUMENTINFORMATION

Version: 1.0 Dokumentnr: 110 Antal sidor: 2-3 per mall Format: Word + PDF Benämning: Mall - Äktenskapsförord | Före äktenskapet - Viss egendom enskild

Sök efter mall