Mall – Äktenskapsförord / Före äktenskapet / Fri text

249 kr

Mall för äktenskapsförord som ingås före äktenskapet. Mallen innehåller inte någon text vad avser de blivande makarnas överenskommelse. Så länge du följer reglerna i äktenskapsbalken kan du därför fritt formulera vad de blivande makarna har kommit överens om i sitt äktenskapsförord.

Mall för registrering av äktenskapsförordet och en instruktion hur du gör för att snabbt och enkelt registrera äktenskapsförordet samt MallService ingår.

Med hjälp av denna dokumentmall kan du skriva ett äktenskapsförord som ingås före äktenskapet, d v s mellan två blivande makar.

Mallen innehåller inte någon förifylld text vad avser makarnas överenskommelse om vilken egendom som ska vara enskild egendom eller giftorättsgods. Du kan därför själv fritt formulera den texten. Tänk dock på att du måste följa reglerna om äktenskapsförord i äktenskapsbalken varför du bör ha juridiska kunskaper om du ska använda dig av denna mall.

Till mallen följer en begäran om registrering av äktenskapsförordet vilken dessutom är föradresserad med adressen till Äktenskapsregistret. Du får även en mycket tydlig instruktion om hur du gör för att registrera äktenskapsförordet, vilka handlingar som ska bifogas till registreringen etc. Tänk på att ett äktenskapsförord inte är gällande förrän det registrerats.

Mallen levereras per e-post omedelbart efter det att du gjort din beställning. Du kan därför omgående använda dig av mallen och skriva ditt äktenskapsförord. Mallen levereras i såväl Word- som pdf-format. Du kan därför öppna mallen i ditt ordbehandlingsprogram eller en pdf-läsare.

MallService ingår när du köper denna dokumentmall.

Vem är denna mall avsedd för?

Mallen är avsedd för ett par som avser att gifta sig och som önskar skriva äktenskapsförord innan de gifter sig och som själva vill formulera deras överenskommelse med avseende på vilken egendom som ska vara enskild egendom och giftorättsgods.

Alternativa mallar för äktenskapsförord som ingås före äktenskapet

Vill du inte själv formulera makarnas överenskommelse finns det ett par andra mallar som du kan använda dig av. I dessa mallar har de blivande makarnas överenskommelse skrivits in i dokumentmallen. Det enda du behöver göra är att fylla i de blivande makarnas personuppgifter och tillse att mallen därefter dateras och undertecknas av makarna.

Vill du skriva ett äktenskapsförord som ingås före äktenskapet och makarna har kommit överens om att all deras egendom ska vara enskild egendom kan du använda dig av följande dokumentmall:

Mall äktenskapsförord / Före äktenskapet / All egendom enskild

Mall för äktenskapsförord som ingås före äktenskapet och makarna komme överens om att all egendom ska vara enskild egendom

Vill du skriva ett äktenskapsförord som ingås före äktenskapet och makarna har kommit överens om att endast viss egendom ska vara enskild egendom (t ex ett fritidshus, viss inredning, medel på ett visst bankkonto etc) kan du använda dig av följande dokumentmall:

Mall äktenskapsförord / Före äktenskapet / Viss egendom enskild

Mall för äktenskapsförord före äktenskapet där viss egendom blir enskild

Tveka inte att kontakta oss om du är osäker på vilken mall som du ska använda dig av.

Relevanta lagrum

Äktenskapsbalken (1987:230), särskilt 7, 9, 10 och 12 kap.

Vill du lära dig mer om äktenskapsförord har vi en mycket bra artikel som redogör för reglerna avseende äktenskapsförord. Du finner denna artikel här: Grundläggande information om äktenskapsförord

Vad som ingår

  • Mall äktenskapsförord / Före äktenskapet / Fri text, i Word-format
  • Mall äktenskapsförord / Före äktenskapet / Fri text, i pdf-format
  • Brev med begäran om registrering av äktenskapsförordet
  • Instruktion som förklarar hur du registrerar äktenskapsförordet
  • MallService

Sök efter mall