Mall – Bankfullmakt

249 kr

Mall för att snabbt och enkelt upprätta en bankfullmakt vilken kan användas av såväl privatpersoner som företag. Bankfullmakten ger möjlighet för fullmaktsgivaren att i detalj ange vilka åtgärder fullmäktigen, d v s den person som har erhållit fullmakten, har rätt att vidta för fullmaktsgivarens räkning. Detta sker enkelt i samband med upprättandet av fullmakten genom att fullmaktsgivaren via “kryssrutor” anger vilka åtgärder som fullmäktigen har rätt att vidta. Det kan vara allt från att få tillgång till ett visst konto eller ansöka om banklån till att avsluta värdepappersdepåer.

Fullmakten innehåller även plats för bevittning av två personer då bevittning ofta är ett internt krav från många banker för att acceptera en fullmakt.

Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och fullmaktsregler.

MALL - BANKFULLMAKT

Denna mall är till för att skapa en bankfullmakt och kan användas av både privatpersoner och företag. Dokumentmallen är mycket enkel att fylla i och Du anger genom att fylla i kryssrutor vilka åtgärder som fullmäktigen, d s v den som erhåller fullmakten, har rätt att vidta. Du kan således välja om fullmäktigen endast ska ha tillgång till ett visst konto, förhandla om lån och krediter, ställa säkerheter m m och det finns även möjlighet att fritt ange vilka åtgärder som omfattas av fullmakten. Därutöver innehåller fullmakten möjlighet att ange under vilken tidsperiod som fullmakten är gällande.

I dokumentmallen finns även plats för två vittnen att bevittna fullmaktsgivarens namnteckning vilket ofta är ett krav från olika banker för att acceptera fullmakten.

Mallen levereras i såväl Word-format som pdf-format.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Mallen är avsedd för privatpersoner och företag som vill ge  fullmakt åt en annan person att företräda dem i olika bankärenden som specificeras av fullmaktsgivaren, d v s den som utfärdar fullmakten.

ALLMÄNT OM BANKFULLMAKTER

Det finns inte några särskilda lagregler som reglerar bankfullmakter och det är således “vanliga” fullmaktsregler som gäller. Emellertid har bankerna ofta egna interna regler som innebär att en fullmakt måste vara upprättad i skrift samt ofta även vara bevittnad. Dessa regler har självfallet till syfte att säkerställa att en person som påstår sig ha fullmakt verkligen har rätt att företräda fullmaktsgivaren.

För ytterligare information om fullmaktsregler kan Du läsa mer om dessa under Mall - Fullmakt där det finns en utförligare redogörelse.

RELEVANTA LAGRUM

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, särskilt 2 kap.

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall - Bankfullmakt i Word-format.
  • Mall - Bankfullmakt i PDF-format.

DOKUMENTINFORMATION MALL - BANKFULLMAKT

Version: 1.0
Dokumentnr: 133
Antal sidor: 2
Format: Word + PDF
Benämning: Mall - Bankfullmakt

Sök efter mall

Artikelnr: JM452DP Kategori: Etiketter: , , , , ,