Mall – Fullmakt / Engelska

249 kr

Dokumentmall för fullmakt (power of attorney) på engelska. Med hjälp av denna dokumentmall kan Du snabbt och enkelt upprätta en fullmakt på engelska.

Mallen kan användas av såväl privatpersoner som företag. Du anger själv vilka åtgärder som omfattas av fullmakten och kan därför använda mallen för att skapa en fullmakt som t ex avser försäljning och köp av egendom, agera som ombud, begära ut handlingar från myndigheter, kvittera postförsändelser på posten m m.

Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen.

MALL - FULLMAKT ENGELSKA (POWER OF ATTORNEY)

En fullmakt är ett juridiskt dokument där en person, ett företag eller en organisation (Fullmaktsgivaren) ger någon annan (Fullmäktigen) behörighet att vidta åtgärder för fullmaktsgivarens räkning.

Av olika skäl kan det ibland vara nödvändigt att använda sig av en fullmakt upprättad på engelska. En fullmakt på engelska benämns oftast för "Power of Attorney". Rent juridiskt finns det i svensk rätt inte några skillnader mellan en fullmakt upprättad på engelska och en fullmakt upprättad på svenska. Reglerna för fullmakter är desamma oavsett om en fullmakt är upprättad på svenska, engelska eller något annat språk.

Man ska ha i åtanke att reglerna utomlands kan vara annorlunda utformade. För det fall att man upprättar en giltig fullmakt på engelska i Sverige är det inte säkert att den accepteras i utlandet. Ett gott råd vid användandet av en fullmakt i utlandet är därför alltid att undersöka vilka regler som gäller i det land där fullmakten ska användas.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Dokumentmallen är avsedd för såväl företag som privatpersoner vilka snabbt och enkelt önskar skapa en fullmakt på engelska där de själv kan ange fullmaktens omfattning d v s vilka åtgärder som fullmäktigen har rätt att vidta.

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall - Fullmakt Engelska i word-format
  • Mall - Fullmakt Engelska i pdf-format
  • MallService

DOKUMENTINFORMATION - MALL FULLMAKT ENGELSKA (POWER OF ATTORNEY)

Ver: 1.1
Antal sidor: 1
Format: Word+PDF
Benämning: Mall - Fullmakt Engelska

Sök efter mall

Artikelnr: JM451DP Kategori: Etiketter: , , , ,