Mall – Äktenskapsförord / Under äktenskapet / Fri text

249 kr

Mall för äktenskapsförord för makar som vill skriva ett äktenskapsförord under äktenskapet.

Mallen lämnar stor frihet åt den som upprättar äktenskapsförordet och du skriver själv in vilken egendom som ska vara enskild, vad som ska med avkastning m m. Det medföljer även en mall för begäran om registrering av äktenskapsförordet jämte en kort skrift som förklarar hur du gör för att registrera äktenskapsförordet.

MallService ingår vid köp av denna dokumentmall.

Detta är en dokumentmall vilken kan användas av makar som vill skriva ett äktenskapsförord under äktenskapet och som själva vill formulera sin överenskommelse. Utrymmet för själva överenskommelsen i äktenskapsförordet är tomt varför du har stor frihet själv utforma denna del av äktenskapsförordet. Detta dock under förutsättning att vad du skriver inte strider mot reglerna i äktenskapsbalken eller andra tillämpliga regler.

När du köper denna dokumentmall får du även en mall för begäran om registrering av äktenskapsförordet jämte en kort skrift som i detalj berättar hur du gör för att registrera äktenskapsförordet.

Mallen skickas till dig per e-post i samma stund som du gör din beställning. Du kan därför upprätta ditt äktenskapsförord direkt. Du får din dokumentmall i såväl Word- som pdf-format och kan öppna mallen i ditt ordbehandlingsprogram eller pdf-läsare.

MallService ingår när du köper denna dokumentmall.

Vem kan använda sig av denna mall?

Denna mall för äktenskapsförord är avsedd för makar som vill ingå ett äktenskapsförord under äktenskapet, d v s efter det att de gift sig, och som själva vill formulera sin överenskommelse.

Mallen innehåller inte någon text vad avser själva överenskommelsen mellan makarna. Med reservation för reglerna i äktenskapsbalken och övriga regler har du därför stor frihet att själva utforma och formulera makarnas överenskommelse. Du kan använda dig av denna mall oavsett om äktenskapsförordet ska omfatta all eller endast viss av makarnas egendom.

Alternativa dokumentmallar för äktenskapsförord

Eftersom du själv ska formulera makarnas överenskommelse bör du ha goda juridiska förkunskaper i familjerätt om du ska använda dig av denna dokumentmall. Har du inte sådana förkunskaper kan du titta närmare på några av våra andra mallar för äktenskapsförord under äktenskapet vilka innehåller färdiga och standardiserade formuleringar vad avser makarnas överenskommelse.

Vill du skriva ett äktenskapsförord under äktenskapet där makarna kommer överens om att all deras egendom ska vara enskild egendom kan följande mall vara av intresse:

Mall äktenskapsförord / Under äktenskapet / All egendom enskild

Vill du skriva ett äktenskapsförord under äktenskapet där makarna kommer överens om att endast viss egendom ska vara enskild egendom kan följande mall vara av intresse:

Mall äktenskapsförord / Under äktenskapet / Viss egendom enskild

Fråga oss gärna om du är osäker på vilken mall som passar för just din situation.

Dokumentinformation – Mall äktenskapsförord under äktenskapet fri text

Typ av produkt: Dokumentmall
Produktnummer: JM410
Antal sidor: 4 (Dokumentmall, begäran om registrering och skriftlig handledning)
Format: Word + PDF, Skriftlig handledning i PDF-format
Benämning: Mall äktenskapsförord / Under äktenskapet / Fri text

Sök efter mall