Mall – Generell Fullmakt (Generalfullmakt)

249 kr

Mall för generell fullmakt, eller som det ofta benämns generalfullmakt.

En generell fullmakt innebär att fullmaktshavaren har rätt att företräda fullmaktsgivaren inom i princip samtliga områden. Fullmaktshavaren har en mycket vidsträckt befogenhet att företräda fullmaktsgivaren enligt denna fullmakt.

Du fyller snabbt i mallen och kan skapa din fullmakt på mindre än fem minuter. De enda uppgifter du behöver fylla i är fullmaktsgivarens och fullmaktshavarens personuppgifter. Därefter kan du skriva ut fullmakten vilken ska undertecknas av fullmaktsgivaren.

Mallen skickas automatiskt till dig per e-post när du gör din beställning och du har mallen i din inkorg ett par sekunder därefter.

MallService ingår när du använder dig av denna mall.

Detta är en mall med vilken du själv snabbt och enkelt kan skriva en generell fullmakt. Denna typ av fullmakter benämns ibland som generalfullmakter. Kännetecknande för en generell fullmakt är att det ger fullmaktshavaren en mycket vidsträckt befogenhet att företräda fullmaktsgivaren.

Denna fullmakt ger fullmaktshavaren en rätt att företräda fullmaktsgivaren och därvid bland annat ingå avtal, köpa och sälja såväl lös som fast egendom, disponera medel på fullmaktsgivarens bankkonton och värdedepåer, ta del av fullmaktsgivarens sjukvårdsjournaler, företräda fullmaktsgivaren gentemot privatpersoner, myndigheter och juridiska personer.

Vem som kan använda sig av denna mall för generell fullmakt

Denna mall kan användas av dig som vill skriva en fullmakt där du ger en annan person en mycket vidsträckt befogenhet att företräda dig. Med stöd av den här fullmakten kan en annan person köpa och sälja din egendom, hantera dina medel på banken, med mera.

Tycker du att denna fullmakt är alltför omfattande kan du använda dig av vår grundmall för fullmakt. I den fullmakten kan du själv specificera exakt vad fullmaktshavaren ska ha rätt att göra för din räkning. Du finner den mallen via följande länk:
Mall för fullmakt (Grundmall)

Mallen är mycket enkel att fylla i

Mallen är mycket enkel att fylla i. De enda uppgifter som du behöver skriva in är fullmaktsgivarens och fullmaktshavarens personuppgifter. Alla andra uppgifter är redan ifyllda. Därefter kan du skriva ut fullmakten vilket ska undertecknas av fullmaktsgivaren. När så har skett har du en giltig generalfullmakt.

Du kan även skriva ut mallen och fylla i alla uppgifter för hand med en penna om du tycker att det är enklare.

Format och leverans

Mallen skickas till dig per e-post i samma sekund som du gör din beställning. Du får mallen i två olika format - Word och pdf. Word-filen öppnar du i ditt ordbehandlingsprogram och pdf-filen öppnar du i ditt pdf-program eller din webbläsare som t ex Chrome, Edge, Safari eller Firefox.

MallService ingår när du använder dig av denna mall. Skulle du stöta på problem när du ska fylla i mallen är du välkommen att kontakt oss, så hjälper vi dig. Du når oss enklast per e-post eller via vår chatt.

Sök efter mall