Mall – Fullmakt / Försäljning av Fordon

249 kr

Mall för att skriva en fullmakt när du ska sälja din bil, lastbil, motorcykel, moped eller något annat fordon. Med hjälp av denna dokumentmall skriver du snabbt och enkelt en professionellt utformad fullmakt för försäljning av ett fordon.

Omgående leverans per e-post. MallService ingår.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Denna mall är avsedd för dig som ska sälja en bil, lastbil, motorcykel, moped eller något annat fordon och behöver en skriftlig och professionellt utformad fullmakt.

Mallen är mycket enkel att använda sig av. Du fyller endast i uppgifter om vem som är fullmaktsgivare, fullmaktshavare och vilket fordon som omfattas av fullmakten. Därefter är det bara för fullmaktsgivaren att underteckna fullmakten och du har en gällande fullmakt.

Mallen skickas till dig per e-post i samma sekund som du gör beställningen. Du kan därför omgående skriva ut fullmakten och använda dig av den för att sälja din bil eller något annat fordon. Du kan självfallet även använda mallen för att upprätta en fullmakt till dig själv, dvs du blir fullmaktshavare, om du ska sälja ett fordon som tillhör en annan person.

MALL FULLMAKT - FÖRSÄLJNING AV BIL

Dokumentmallen är formulerad på så sätt att den som får fullmakten inte endast kan ingå avtal om försäljning av en bil eller annat fordon. Fullmaktshavaren kan även hantera övriga åtgärder i samband med försäljningen. Som exempel kan nämnas överlämnande av dokument, ta emot köpeskillingen m m.

Mallen ger dig möjlighet att begränsa fullmakten i tid som du så önskar. Du kan t ex ange att den ska upphöra ett visst datum.

VAD SOM INGÅR

  • Mall / Fullmakt försäljning av fordon (Wordformat).
  • Mall / Fullmakt försäljning av fordon (PDF-format).
  • MallService .

Sök efter mall