Mall – Fullmakt / Försäljning av bostadsrätt

249 kr

Dokumentmall för skapande av fullmakt för försäljning av bostadsrätt.

Mallen är särskilt anpassad för försäljning av bostadsrätter genom fullmakt där fullmäktigen kan hantera de flesta frågor som rör bostadsrätten som att t ex ingå överlåtelseavtal, upprätta likvidavräkning, begära utträde ur bostadsrättsföreningen m m. Genom att fylla i person- och lägenhetsuppgifter skapar du snabbt och enkelt en professionellt utformad fullmakt som uppfyller lagens krav.

Längre ner på denna sida kan läsa mer om dokumentmallen och reglerna kring fullmakter vid försäljning av bostadsrätt.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Dokumentmallen är avsedd för privatpersoner som avser att sälja sin bostadsrätt där försäljningen ska ske genom ett ombud och därför behöver skapa en professionellt utformad fullmakt.

MALL - FULLMAKT FÖRSÄLJNING AV BOSTADSRÄTT

Med hjälp av denna dokumentmall är det möjligt att snabbt och enkelt skapa en professionellt utformad fullmakt som är särskilt anpassad för försäljning av bostadsrätter.

Fullmakten omfattar inte endast ingående av överlåtelseavtal utan omfattar även andra åtgärder som t ex underteckna köpbevis och likvidavräkningshandlingar, ansöka om utträde ur bostadsrättsföreningen, ta emot och kvittera köpeskillingen m m.

OM FULLMAKT VID FÖRSÄLJNING AV BOSTADSRÄTT

Det finns inte några särskilda regler för fullmakter vid försäljning av bostadsrätt genom fullmakt. Det är således de vanliga fullmaktsreglerna som gäller. Du kan läsa mer om dessa regler vid vår dokumentmall Mall-Fullmakt (128).

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall - Fullmakt Försäljning av Bostadsrätt (Wordformat)
  • Mall - Fullmakt Försäljning av Bostadsrätt (PDF-format)
  • MallService .

DOKUMENTINFORMATION

Version: 1.0
Dokumentnr:455
Antal sidor: 1+1
Format: Word + PDF
Benämning: Mall - Fullmakt försäljning av Bbstadsrätt

Sök efter mall