Mall – Fullmakt / Engelska / Bevittning

249 kr

Dokumentmall för skapande av fullmakt med bevittning på engelska.

Mallen kan användas av såväl privat-personer som företag och fullmaktsgivaren kan i dokumentmallen fritt ange vilka åtgärder som omfattas av fullmakten. Mallen är identiskt med Mall – Fullmakt Engelska (800) men innehåller plats för bevittning vilket ofta kan vara en fördel även om det inte är något krav enligt svensk rätt.

Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen.

OM MALL - FULLMAKT ENGELSKA MED BEVITTNING

Denna dokumentmall är identisk med vår Mall - Fullmakt Engelska (art nr 800) men innehåller plats för bevittning av två personer. För ytterligare information om fullmakter i allmänhet rekommenderas att läsa informationen under "Mall - Fullmakt" där det finns en utförlig beskrivning av reglerna kring fullmakter. Bevittning av fullmakt är inte något krav för att en fullmakt ska vara gällande. I många fall kan dock en bevittnad fullmakt vara att föredra då fullmakten enklare kan accepteras av den som fullmakten visas upp för. Genom bevittningen intygar två personer att dessa bevittnat fullmaktsgivarens namnteckning vilket underlättar för t ex myndigheter, företag och andra att acceptera fullmakten. Fullmaktsgivaren, d v s den som lämnar fullmakt åt någon annan, kan fritt ange omfattningen av fullmakten till att omfatta t ex köp eller försäljning av egendom, kontakt med myndigheter m m.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Mallen är avsedd för privatpersoner och företag som snabbt och enkelt vill skapa en professionell fullmakt med bevittning på engelska.

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall - Fullmakt Engelska med bevittning i Word - format
  • Mall - Fullmakt Engelska med bevittning i PDF - format

Mallinformaion

Version: 1.3 Antal sidor: 1 Format: Word + PDF Titel: Mall - Fullmakt Engelska med bevittning

Sök efter mall