Borgensåtaganden

  • Mall för borgensåtagande där en person eller ett företag tecknar borgen, såsom för egen skuld (proprieborgen), för en annan persons eller företags skuld till en särskilt angiven fordringsägare. Dokumentmallen kan användas i de mest skiftande situationer där man behöver ett borgensåtagande. För att säkerställa att borgensmannen verkligen förstår vad åtagandet innebär inleds borgensåtagandet med en kort förklaring om vad borgensåtagandet innebär. Därefter är det möjligt att välja om borgensåtagandet ska vara begränsat till visst belopp, begränsat till viss tid etc. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring borgensåtagande.
  • Mall för borgensåtagande avseende hyra av bostad. Med hjälp av denna dokumentmall skapar du snabbt och enkelt ett borgensåtagande rörande hyra av bostad som uppfyller de särskilda regler som gäller enligt jordabalken med avseende på borgensmannens möjligheter att säga upp borgensåtagandet. Till dokumentmallen följer dessutom en handledning som punkt-för-punkt förklarar hur Du fyller i mallen. Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och de regler som gäller vid borgen avseende hyra av bostad.
Vi använder cookies för att ge våra besökare bästa möjliga upplevelse av webbplatsen. Genom att besöka webbplatsen accepterar du att vi använder oss av cookies. Ok