Mall – Borgensåtagande med två borgensmän

249 kr

Mall för borgensåtagande med två borgensmän.

Med hjälp av denna mall skriver du snabbt och enkelt ett professionellt utformat borgensåtagande med två borgensmän.

Enligt borgensåtagandet i mallen tecknar borgensmännen borgen “såsom för egen skuld” vilket innebär att fordringsägaren kan kräva vem som helst av borgensmännen på betalning om inte gäldenären uppfyller sina åtaganden.

Mallen skickas till dig per e-post och du får både en Word-version och en pdf-version. Blir du osäker på hur du ska fylla i mallen eller har några funderingar i övrigt kan du kontakta vår MallService som står till din tjänst.