Professionell dokumentmall för upprättande av avtal om bostadsarrende. Med hjälp av mallen skapar Du snabbt och enkelt ett professionellt avtal om bostadsarrende som uppfyller de särskilda krav som jordabalken ställer för att ett arrende ska klassificeras som bostadsarrende. Mallen kan användas av såväl fastighetsägare som arrendatorer. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om avtalsmallen och reglerna kring bostadsarrende.