dokumentmall

Uppsägning av provanställning

Allmänt om provanställning Enligt lagen om anställningsskydd (ofta benämnd endast LAS) har en arbetsgivare möjlighet att anställa en person på prov under högst sex månader. Avbryter inte någon av parterna anställningen innan dess att prövotiden löper ut övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning, d v s det som med vanligt språkbruk oftast benämns “fast anställning”. Avbrytande och avslutande av provanställning En provanställning ger inte arbetstagaren samma skydd som en tillsvidareanställning. T ex behöver arbetsgivaren inte har några särskilda skäl för att säga upp arbetstagaren från provanställningen. När det är fråga om en provanställning brukar man emellertid inte använda sig av begreppet uppsägning. Istället använder man sig av begreppen avbryta provanställningen eller avsluta provanställningen. Ett avbrytande av provanställningen innebär att provanställningen upphör innan prövotiden löper ut. T ex upptäcker arbetsgivaren redan efter tre månader att arbetstagaren inte klarar [...]

By |2015-03-10T00:00:00+00:00mars 10th, 2015|Kunskapsbanken|0 kommentarer

Att tänka på vid provanställning

Allmänt om anställning på prov Lagen om anställningsskydd ger möjlighet för en arbetsgivare att “prova” om en person är lämplig för ett visst arbete. En provanställning kan som längst pågå under sex månader och det är fullt möjligt att avtala om en kortare prövotid. Provanställningen är även en möjlighet för arbetstagaren att “prova på” ett visst arbete utan att vara bunden av de förpliktelser, som t ex uppsägningstid, vilka följer med en tillsvidareanställning. Efter prövotiden övergår provanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning om inte arbetsgivaren eller arbetstagaren meddelat att provanställningen ska upphöra. Det är därför viktigt att arbetsgivaren inte missar denna frist om arbetsgivaren inte vill att arbetstagaren ska bli tillsvidareanställd. Kollektivavtal och provanställning Kollektivavtal innehåller ofta särskilda bestämmelser om provanställningar. Är arbetsgivaren bunden av ett kollektivavtal måste man därför förutom LAS även kontrollera vad som finns angivet [...]

By |2015-03-10T00:00:00+00:00mars 10th, 2015|Kunskapsbanken|0 kommentarer
Vi använder cookies för att ge våra besökare bästa möjliga upplevelse av webbplatsen. Genom att besöka webbplatsen accepterar du att vi använder oss av cookies. Ok