Skydd när båda samborna är ägare till fastighet men endast en sambo står på lånet?

Min sambo och jag ska köpa en fastighet som vi båda ska äga. Jag kommer ensam att stå för lånet och vill ha ett skydd vid eventuellt dödsfall. Vi har inget samboavtal. Vilken mall kommer jag att behöva?

SVAR

Såvitt vi förstår erlägger Du hela köpeskillingen för fastigheten men ni kommer båda att stå som ägare till fastigheten. I praktiken innebär detta att Du “ger bort” halva fastigheten till Din sambo. För att undvika denna situation och även skydda Dig om Din sambo avlider kan ni upprätta ett skuldebrev där Din sambo är skyldig Dig ett belopp motsvarande halva köpeskillingen. På så sätt förvärvar ni fastigheten tillsammans men Din sambo lånar pengarna från Dig för att kunna genomföra förvärvet.

Skulle Din sambo avlida ska hans andel av fastigheten ärvas av hans arvingar (om ni inte har tecknat testamente). Dock ska Du först ha betalning för Din fordran enligt skuldebrevet innan fastigheten kan delas ut till arvingarna.

En bra dokumentmall för privat skuldebrev som ni kan använda er av finner Du via följande länk:
https://www.juridiskamallar.se/produkt/mall-enkelt-skuldebrev

För att erhålla ett fullgott skydd och kunna behålla fastigheten för det fall att Din sambo avlider är det ett tips att kontrollera möjligheten för er att teckna livförsäkringar på varandras liv.

Ni bör även överväga att upprätta ett inbördes testamente för att ytterligare öka skyddet för den efterlevande sambon.

Vi hoppas att Du fått svar på Din fråga och Du är självfallet välkommen att kontakta oss igen för det fall att Du har ytterligare frågor eller funderingar.

Varukorg