Mall – Fullmakt / Bouppteckningsförrättning och Arvskifte

249 kr

Dokumentmall för skapande av en fullmakt där en dödsbodelägare lämnar i fullmakt åt en annan person att företräda dödsbodelägaren i samband med bouppteckningsförrättning och arvskifte.

Längre ner på denna sida finner Du ytterligare information om mallen.

MALL - FULLMAKT BOUPPTECKNINGSFÖRRÄTTNING OCH ARVSKIFTE

Dokumentmall för skapande av en fullmakt där en dödsbodelägare lämnar i fullmakt åt en annan person att företräda dödsbodelägaren i samband med bouppteckningsförrättning och arvskifte.

Mallen finns även med bevittning via följande länk.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Denna dokumentmall är avsedd för en person som inte kan eller önskar närvara vid bouppteckningsförrättning eller arvskifte men som önskar att en annan person ska närvara som ombud.

OM BOUPPTECKNINGSFÖRRÄTTNING OCH ARVSKIFTE

Efter ett dödsfall ska en bouppteckning, d v s en skriftlig sammanställning av den avlidnes och de efterlevandes tillgångar och skulder, upprättas. Bouppteckningen ska upprättas inom tre månader från dödsfallet och bouppteckningen ska därefter och skickas in till Skatteverket inom en månad efter att den upprättades.

Inför upprättandet av bouppteckningen ska en bouppteckningförrättning hållas. Bouppteckningsförrättningen är ett sammanträde där bouppteckningen gås igenom under ledning av de personer (förrättningsmän) som handlägger bouppteckningen.
Till bouppteckningsförrättning ska följande personer kallas:

  1. Efterlevande make eller efterlevande sambo; detta gäller även om maken eller sambon inte är dödsbodelägare
  2. Samtliga övriga dödsbodelägare
  3. Legala och testamentariska efterarvingar

Det är fullt möjligt att närvara vid bouppteckningsförrättningen genom ett ombud som genom uppvisande av en fullmakt. De personer som handlägger bouppteckningen får inte vara ombud. Däremot kan en dödsbodelägare företräda en eller flera andra dödsbodelägare.

Om dödsboet består av flera dödsbodelägare ska ett arvskifte göras. Över arvskiftet upprättas en skriftlig handlingar som anger hur arvet ska fördelas mellan dödsbodelägarna.

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall - Fullmakt Bouppteckningsförrättning och Arvskifte (Wordformat)
  • Mall - Fullmakt Bouppteckningsförrättning och Arvskifte (PDF-format)
  • MallService .

DOKUMENTINFORMATION

Version: 1.1
Dokumentnr: 819
Antal sidor: 1
Format: Word + PDF
Benämning: Fullmakt Bouppteckningsförrättning och Arvskifte

Sök efter mall