Mall – Särlevnadsintyg

249 kr

Dokumentmall för skapande av särlevnadsintyg i samband med en skilsmässa.

Med hjälp av denna mall skapar Du snabbt och enkelt ett korrekt utformat särlevnadsintyg. Till dokumentmallen följer även en hanledning som redogör för såväl hur Du fyller i dokumentmallen som reglerna avseende användande av särlevnadsintyg i samband med en skilsmässa.

MALL SÄRLEVNADSINTYG

Detta är en dokumentmall för upprättande av ett professionellt utformat särlevnadsintyg i samband med en äktenskapsskillnad. Genom att följa instruktionerna och fylla i dokumentmallen skapar Du snabbt och enkelt ett särlevnadsintyg vilket uppfyller kraven i äktenskapsbalken.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Dokumentmallen är avsedd för den som inte vill att en skilsmässa ska föregås av betänketid och därför vill upprätta ett intyg om att parterna levt åtskilda under en viss tid. Detta intyg ska därefter skickas in till den domstol som handlägger skilsmässan.

KORTFATTAT OM REGLERNA AVSEENDE SÄRLEVNADSINTYG

En äktenskapsskillnad ska föregås av betänketid om endast en av makarna vill skilja sig eller någon av makarna bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad. Emellertid finns det ett undantag från denna regel. Har makarna levt åtskilda sedan minst två år kan domstolen bevilja äktenskapsskillnaden utan föregående betänketid. Den make som vill ha äktenskapsskillnad utan betänketid måste inför domstolen styrka att makarna har levt åtskilda sedan minst två år. Detta kan maken göra genom att ge in ett s k särlevnadsintyg till domstolen.

VAD SOM INGÅR I PRISET

Dokumentmall i Wordformat. Handledning i PDF-format.

DOKUMENTINFORMATION

Version: 1.0 Antal sidor: 4 sidor - Dokumentmall (1 sida) Handledning (3 sidor) Format: Dokumentmall (Word) Handledning (PDF) Typ av juridiskt dokument: Dokumentmall - Intyg om särlevnad Benämning: Mall särlevnadsintyg

Sök efter mall