Mall – Testamente / Inbördes testamente mellan sambor / Grundmall

249 kr

Dokumentmall för upprättande av inbördes testamente mellan sambor. Mallen innehåller inte några fasta formuleringar med avseende på hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Istället kan samborna fritt ange vad som ska ske med deras egendom om någon av dem eller båda avlider.

Mallen är lämplig för sambor som inte önskar använda sig av de mer standardiserade formuleringarna för testamente och som istället vill skapa en helt egen och anpassad fördelning av sin kvarlåtenskap. Tänk dock på att fördelningen av egendomen inte får strida mot de tvingande reglerna i ärvdabalken.

Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och sambors möjligheter att genom inbördes testamente testamentera bort sin egendom.

MALL - INBÖRDES TESTAMENTE SAMBOR FRI TEXT

Dokumentmallen innehåller samtliga moment för att skapa ett giltigt testamente. Själva testamentsförordnandet är dock inte ifyllt och istället kan samborna själva formulera hur de önskar att deras kvarlåtenskap ska fördelas för de fall att någon av dem eller båda avlider.

Fördelen med att samborna själva fritt kan utforma testamentsförordnandet är samborna t ex kan specificera att viss egendom ska tillfalla olika personer. T ex kan anges att efterlevande sambon ska ärva en viss fastighet samtidigt som en syster ska ärva en viss bil och att en förening ska få en viss summa pengar.

Det är dock viktigt att den som gör formuleringen av testamentsförordnandet har kunskap om de tvingande reglerna i ärvdabalken. Bl a har bröstarvingar alltid rätt till sin s k laglott. Har någon av samborna bröstarvingar är det således inte möjligt att "testamentera bort" dessa.

ALLMÄNT OM INBÖRDES TESTAMENTE MELLAN SAMBOR

Eftersom sambor inte ärver varandra enligt lag måste sambor upprätta ett testamente om de vill ärva varandra.
I ett testamente kan samborna som utgångspunkt fritt ange t ex om den efterlevande sambon ska ärva all egendom eller endast viss egendom. Emellertid finns det tvingande bestämmelser i ärvdabalken som begränsar en sambos möjligheter att testamentera bort sin egendom.

Som exempel kan nämnas att om sambon har bröstarvingar har dessa alltid en ovillkorlig rätt att omgående få sin laglott. Det är således inte möjligt att testamentera bort en bröstarvinges rätt till sin laglott. Vid upprättande av ett testamente där man själv fritt ska ange texten i själva testamentsförordnande är det därför viktigt att ha kunskap om de tvingande reglerna i ärvdabalken.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Mallen är avsedd för sambor vilka vill upprätta ett inbördes testamente där de själv fritt vill formulera texten i själva testamentsförordnandet.

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall - Inbördes testamente sambor | Grundmall (Wordformat)
  • Mall - Inbördes testamente sambor | Grundmall (PDF-format)
  • MallService

DOKUMENTINFORMATION

Dokumentnr: JM380DP
Antal sidor: 1
Format: Word + PDF
Benämning: Mall - Inbördes testamente sambor | Grundmall

Sök efter mall

Artikelnr: JM380DP Kategorier: , , Etiketter: , , ,