Mall – Testamente / Inbördes testamente mellan makar / Fri text

249 kr

Mall för upprättande av inbördes testamente mellan makar. Dokumentmallen innehåller inte några formuleringar med avseende på hur kvarlåtenskapen ska fördelas vid makarnas bortgång. Du kan därför, så länge du följer reglerna i ärvabalken, i detalj ange hur den egendom som makarna efterlämnar ska fördelas, egendomen ska ärvas som enskild egendom m m.

MallService ingår.

Dokumentmall för dig som ska skriva ett testamente mellan två makar och vill ha stor frihet vid utformningen av testamentsförordnandet, d v s den del av testamentet där makarna bestämmer vad som ska ske med deras kvarlåtenskap.

Mallen innehåller samtliga obligatoriska moment för att testamentet ska uppfylla ärvdabalkens formkrav. Som exempel kan nämnas makarnas namnteckningar, vittnesförklaringar, vittnenas underskrifter m m. Emellertid är utrymmet för själva testamentsförordnandet helt tomt. Detta innebär att du själv i detalj kan ange vem som ska ärva, vem som ska ärva vilken egendom, om egendomen ska ärvas som enskild egendom eller som giftorättsgods m m.

Tänk dock på att när du formulerar testamentsförordnandet så måste du följa de tvingande reglerna i ärvdabalken. T ex har bröstarvingar alltid rätt till arv, särkullbarn har rätt att få ut sin laglott i samband med att deras förälder avlider m m. Du bör därför juridiska kunskaper i arvsrätt om du ska använda dig av denna dokumentmall. Alternativt att omständigheterna kring makarna är relativt okomplicerade (t ex om makarna inte har några bröstarvingar) och att de därför fritt kan testamentera bort sin egendom.

Vem är denna dokumentmall avsedd för?

Mallen är avsedd för makar vilka vill skapa ett inbördes testamente där de, inom ärvdabalkens råmärken, fritt kan ange vad som ska ske med deras egendom efter deras bortgång.

Alternativa dokumentmallar

Denna mallar är avsedd för två makar som själva vill formulera vad som ska ske med deras kvarlåtenskap.

Vill du ladda ner motsvarande mall för sambor finner du denna här:

https://www.juridiskamallar.se/butik/mall-inbordes-testamente-sambor-fri-text/

Vill du ladda ner motsvarande mall för ett enskilt testamente, d v s ett testamente som upprättas av en enskild person och inte två makar eller sambor, finner du en sådan mall här:
https://www.juridiskamallar.se/butik/mall-testamente/

Vad som ingår och leverans av mallen

Mallen skickas till dig per e-post i samma sekund som du slutför din beställning. Du kan därför skriva testamentet omedelbart efter beställningen.

Mall Inbördes Testamente / Makar / Fri text (Wordformat)
Mall Inbördes Testamente / Makar / Fri text (PDF-format)

Relevant lagtext och övrig information

Vill du läsa mer om reglerna avseende testamente och arv finns dessa regler i ärvdabalken.

Sök efter mall