Mall Gåvobrev / Gåva lös egendom

249 kr

Dokumentmall för gåvobrev avseende lös egendom.

Med stöd av denna mall kan du själva skapa ett gåvobrev vilket reglerar gåva av lös egendom, som till exempel smycken, möbler, fordon, värdepapper, tavlor och annan konst för att endast nämna några exempel.

I dokumentmallen bestämmer du själv om gåvan ska vara enskild egendom och du kan även bestämma om gåvan ska avräknas som förskott på arv vid gåva till arvinge. När du laddar ner mallen får du dessutom en informativ skrift som i detalj förklarar hur du fyller i mallen.

MallService ingår när du använder dig av denna dokumentmall.

Denna dokumentmall kan användas vid gåva av lös egendom. Som exempel på lös egendom kan nämnas möbler och annan inredning, smycken, klockor, värdepapper, musikinstrument, bilar, motorcyklar, möbler, hus på ofri grund m m. Även bostadsrätter och pengar är lös egendom men för gåva av bostadsrätter och pengar finns det särskilda mallar vilka du kan ladda ner här:

Dokumentmall för gåva av pengar
Dokumentmall för gåva av bostadsrätt

Ska du ge bort en fastighet i gåva finns det en mall för den typen av gåva här:
Dokumentmall för gåva av fastighet

I dokumentmallen är det möjligt för gåvogivaren att ange om egendomen ska vara enskild egendom eller giftorättsgods. Vid gåva till arvinge kan gåvogivaren även ange om gåvan ska avräknas som förskott på arv. I dokumentmallen finns dessutom ett särskilt utrymme där gåvogivaren kan skriva in helt egna villkor och bestämmelser för gåvan.

När du laddar ner mallen får du även en pedagogisk informationsskrift som punkt-för-punkt förklarar hur du fyller i mallen och vad du ska tänka på vid gåva av lös egendom. Du kan dessutom kontakta vår MallService om du är osäker på hur du ska använda dig av mallen.

Mallen levereras i såväl Word-format som pdf-format. Du kan öppna blanketten i ditt ordbehandlingsprogram eller din pdf-läsare. Mallen levereras omgående per e-post i samband med din beställning.

Vem är mallen avsedd för?

Denna mall för gåvobrev är avsedd att användas av en privatperson som vill skriva ett gåvobrev avseende lös egendom.

Vad som ingår

  • Dokumentmall i Word-format för gåvobrev avseende lös egendom
  • Dokumentmall i pdf-format för gåvobrev avseende lös egendom
  • Instruktionsskrift som förklarar hur man fyller i mallen
  • MallService

Dokumentinformation - Dokumentmall för gåvobrev avseende lös egendom

Antal sidor: 1
Format: Word + PDF
DokumentID: JM500DP
Benämning: Dokumentmall för gåvobrev avseende lös egendom

Sök efter mall