Mall Gåvobrev / Gåva av pengar

249 kr

Dokumentmall för gåvobrev avseende pengar.

Med denna dokumentmall kan du själv skriva ett gåvobrev avseende gåva av pengar. Du kan i mallen enkelt ange om gåvan ska vara mottagarens enskild egendom och även om gåvan ska avräknas som förskott på arv.

Mallen skickas till dig per e-post i samma stund som du gör din beställning. MallService ingår vid köp av denna dokumentmall.

Denna dokumentmall är avsedd att användas för att upprätta ett gåvobrev avseende en gåva av pengar. Med stöd av mallen är det möjligt att snabbt och enkelt upprätta ett professionellt uformat gåvobrev som uppfyller lagens krav. Genom att markera en kryssruta i mallen kan du bestämma att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Att gåvan blir enskild egendom medför att den skyddas från att ingå i en bodelning om gåvotagaren skulle skilja sig eller avlida.

Är gåvotagaren en arvinge är det möjligt att i mallen ange om gåvan ska räknas som förskott på arv.

Vill du skriva in egna villkor och bestämmelser finns det en särskild paragraf i gåvobrevet där du själv kan formulera dessa.

När du laddar ner mallen får du även en kort informationsskrift som enkelt förklarar hur du fyller i mallen och vad du ska tänka på vid gåva av pengar. Du är dessutom välkommen att kontakta vår MallService om du är osäker på hur du ska använda dig av mallen.

Mallen levereras i såväl Word-format som pdf-format. Du kan öppna mallen i ditt ordbehandlingsprogram eller din pdf-läsare. Mallen levereras omgående per e-post och du kan skriva ditt gåvobrev direkt efter din beställning.

Denna mall är endast avsedd att användas för att upprätta ett gåvobrev vid gåva av pengar. Ska du upprätta ett gåvobrev avseende annan egendom kan du titta närmare på någon av följande blanketter:

Dokumentmall för gåvobrev avseende lös egendom.
Dokumentmall för gåvobrev avseende fast egendom.
Dokumentmall för gåvobrev avseende bostadsrätt.

Vem är mallen avsedd för?

Denna mall för gåvobrev är avsedd att användas av en privatperson som vill skriva ett gåvobrev avseende pengar.

Vad som ingår

  • Dokumentmall i Word-format för gåvobrev avseende pengar
  • Dokumentmall i pdf-format för gåvobrev avseende pengar
  • Instruktionsskrift som förklarar hur man fyller i dokumentmallen
  • MallService

Dokumentinformation - Dokumentmall för gåvobrev avseende pengar

Antal sidor: 1
Format: Word + PDF
DokumentID: JM501DP
Benämning: Dokumentmall för gåvobrev avseende pengar

Sök efter mall