Billigste strømBilligst boliglånBytte strømleverandør 2020RørleggerBytte forsikringsselskapBilligst bredbånd

Mall – Erinran till anställd

Mall – Erinran till anställd

199 kr

Mall för att skapa en skriftlig erinran till en anställd som inte fullföljer sina åtaganden enligt anställningsavtalet.

Med hjälp av denna dokumentmall kan en arbetsgivare snabbt och enkelt skapa en korrekt utformad skriftlig erinran till anställd som dessutom i själva erinran bekräftar att han eller hon tagit del av dokumentet.

Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och reglerna avseende skriftlig erinran till anställd.

Mll – Erinran till anställd

En arbetstagare ska följa de åtaganden som följer av det anställningsavtal vilket ingåtts mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Följer en arbetstagare inte de åtaganden som följer av anställningsavtalet kan arbetsgivaren ge arbetstagaren en skriftlig varning. Emellertid är en skriftlig varning en relativt drastisk åtgärd som endast är tillåten under vissa särskilda förutsättningar.

Ett alternativ för arbetsgivaren kan vara att istället ge arbetstagaren en skriftlig erinran i syfte att uppmärksamma arbetstagaren om att han eller hon inte följer sina åtaganden enligt anställningsavtalet. Syftet är att uppmärksamma arbetstagaren och ge honom eller henne möjlighet att ändra sitt beteende. En skriftlig erinran är en mindre ingripande åtgärd än en skriftlig varning och är därför ofta att föredra.

Genom att ge en skriftlig erinran försäkrar sig arbetsgivaren om att arbetstagaren är medveten om misskötseln. Syftet är att arbetstagaren ska bli medveten om sitt beteende och ändra detta. Skulle arbetstagaren inte ändra sitt beteende och en uppsägning blir aktuell kan arbetsgivaren med stöd av den skriftliga erinran som arbetstagaren erhållit bevisa att arbetstagaren informerats på ett korrekt och tydligt sätt om att arbetet missköts.

Det är en förutsättning för en arbetsgivare som överväger att säga upp en anställd p g a personliga skäl att arbetstagaren har varit medveten om misskötseln. Det får inte komma som överraskning för arbetstagaren att arbetsgivaren anser att arbetstagaren misskött sitt arbete.

Ytterligare information om vad Du bör tänka på i samband med överlämnandet av en erinran till en anställd och de arbetsrättsliga reglerna på detta område finns i den handledning som följer med dokumentmallen.

Vem är denna mall avsedd för?

Denna dokumentmall är avsedd för en arbetsgivare som avser att upprätta en skriftlig erinran till en anställd som inte fullföljer sina förpliktelser enligt anställningsavtalet.

Vad som ingår

  • Mall Erinran till anställd i wordformat.
  • Mall Erinran till anställd i pdf-format.
  • Skriftlig handledning innehållande en redogörelse för de arbetsrättsliga reglerna avseende skriftlig erinran samt en instruktion punkt-för-punkt hur Du fyller i dokumentmallen.

Dokumentinformation

Version: 1.0
Dokumentnummer: 553
Antal sidor: Dokumentmall (2 sidor). Handledning (5 sidor).
Format: Dokumentmall (Word+PDF). Handledning (PDF).
Benämning: Mall Erinran till anställd

Vi använder cookies för att ge våra besökare bästa möjliga upplevelse av webbplatsen. Genom att besöka webbplatsen accepterar du att vi använder oss av cookies. Ok