Mall – Enkelt skuldebrev / Fyra låntagare

249 kr

Dokumentmall för att skapa ett enkelt skuldebrev med fyra låntagare där låntagarna är solidariskt ansvariga gentemot långivaren för sina åtaganden enligt skuldebrevet.

Mallen innehåller möjlighet att ange skuldbelopp, ränta, tidpunkt för amortering och räntebetalning, hur återbetalning ska ske, vad som sker vid dröjsmål m m. Mallen innehåller även möjlighet att helt fritt skriva in egna ytterligare villkor eller bestämmelser.

Mallen kan användas av såväl företag som privatpersoner.

MALL – ENKELT SKULDEBREV FYRA LÅNTAGARE

Denna dokumentmall är avsedd för att skapa ett enkelt skuldebrev med fyra låntagare vilka är solidariskt ansvariga gentemot långivaren för sina åtaganden enligt skuldebrevet.

I dokumentmallen anger Du enkelt belopp, ränta, tidpunkt för amortering och betalning av ränta, om återbetalning ska ske kontant eller via bankkonto och vad som sker vid dröjsmål. Därutöver finns även möjlighet att skriva in helt egna villkor om så önskas.

Ett enkelt skuldebrev används oftast vid lån t ex inom familjen eller i övrigt vid lån mellan privatpersoner.

Mallen levereras i såväl Word-format som pdf-format.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Denna dokumentmall är avsedd för privatpersoner och företag som önskar skapa ett skriftligt bevis i form av ett skuldebrev på en skuld mellan en långivare och fyra låntagare.

ALLMÄNT OM ENKLA SKULDEBREV

Ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss person eller till ett visst företag och det huvudsakliga syftet med ett enkelt skuldebrev är att det ska vara ett bevis på att det finns en skuld mellan två parter vilka kan vara såväl privatpersoner som företag.

För ytterligare information om reglerna avseende skuldebrev hänvisas till texten vid mallen "Mall - Skuldebrev" där det finns en översiktlig redogörelse för regelverket och olika typer av skuldebrev.

RELEVANTA LAGRUM

Lag (1936:81) om skuldebrev

VAD SOM INGÅR I PRISET

Mall – Enkelt skuldebrev Fyra låntagare i Word-format.
Mall – Enkelt skuldebrev Fyra låntagare i PDF-format.
MallService

DOKUMENTINFORMATION MALL – ENKELT SKULDEBREV FYRA LÅNTAGARE

Version: 1.0
Dokumentnummer: 401
Antal sidor: 3
Format: Word + PDF
Benämning: Mall – Enkelt skuldbrev Fyra låntagare

Sök efter mall