Billig strømMobilabonnement best i testBytte forsikringsselskapTest av forbrukslån 2019Billig internett

Mall – Avtal om provanställning

Mall – Avtal om provanställning

199 kr

Dokumentmall för avtal om provanställning.

Med hjälp av denna mall upprättar Du snabbt och enkelt ett anställningsavtal avseende provanställning vilket uppfyller lagens krav. I mallen kan Du bl a ange provanställningens längd, arbetsuppgifter, lön, semester, om avtalet omfattas av kollektivavtal m m.

Till dokumentmallen följer en kort och pedagogiskt utformad handledning som förklarar hur Du fyller i mallen samt ger dig tips och råd om vad Du bör tänka på när Du upprättar ett provanställningsavtal.

MALL PROVANSTÄLLNING

Detta är en dokumentmall för upprättande av ett professionellt utformat anställningsavtal om provanställning. Genom att följa instruktionerna och fylla i företags- och personuppgifter m m samt kryssa i olika rutor skapar Du snabbt och enkelt ett avtal som uppfyller kraven i lagen om anställningsskydd.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR

Dokumentmallen är avsedd för alla typer av företag vilka ska skriva ett avtal om provanställning.

Avser Du att skriva ett avtal om tillsvidareanställning ska Du istället använda Dig av vår grundmall för anställningsavtal.

KORTFATTAT OM REGLERNA AVSEENDE PROVANSTÄLLNING

Lagen om anställningsskydd gör det möjligt att provanställa en person. Syftet med en provanställning är att företaget ska få möjlighet att bedöma om personen har förutsättningar att bli tillsvidareanställd, d v s det som vanligen benämns “fast anställd”.

Det är viktigt att det av anställningskontraktet framgår att det är ett avtal om provanställning. Framgår det inte klart av kontraktet att det är fråga om en provanställning riskerar parterna att anställningen betraktas som ett tillsvidareanställning.

Provanställningen får pågå i högst sex månader om inte annat framgår av tillämpligt kollektivavtal. Sägs inte provanställningen upp innan den löper ut övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning.

Reglerna om provanställning återfinns i lag om anställningsskydd. Ytterligare information om dessa regler finns i den handledning som följer med dokumentmallen.

VAD SOM INGÅR I PRISET

Dokumentmall i Wordformat.
Dokumentmall i PDF-format.
Handledning i PDF-format.

DOKUMENTINFORMATION

Version: 1.0
Antal sidor: 6 sidor – Dokumentmall (1 sida) Handledning (5 sidor)
Format: Dokumentmall (Word + PDF) Handledning (PDF)
Typ av juridiskt dokument: Anställningsavtal
Benämning: Mall Avtal om provanställning

Vi använder cookies för att ge våra besökare bästa möjliga upplevelse av webbplatsen. Genom att besöka webbplatsen accepterar du att vi använder oss av cookies. Ok