Mall – Arbetsrätt / Avtal om provanställning

249 kr

Dokumentmall för avtal om provanställning.

Med hjälp av denna mall är det möjligt att snabbt och enkelt skriva ett professionellt utformat provanställningsavtal. I mallen är det möjligt att ange bland annat provanställningens längd, arbetsuppgifter, lön, semester, om avtalet omfattas av kollektivavtal m m.

En skriftlig och pedagogiskt handledning som redogör för reglerna avseende provanställning samt förklarar hur mallen ska fyllas ingår. Mallen levereras omgående per e-post och MallService ingår.

MALL PROVANSTÄLLNING

Detta är en dokumentmall för upprättande av ett professionellt utformat anställningsavtal om provanställning. Genom att följa instruktionerna och fylla i företags- och personuppgifter m m samt kryssa i olika rutor är det möjligt att snabbt och enkelt skriva ett provanställningsavtal som uppfyller kraven i lagen om anställningsskydd.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR

Dokumentmallen är avsedd för företag vilka ska skriva ett avtal om provanställning. Det har inte någon betydelse i vilken företagsform som verksamheten bedrivs, mallen kan användas av aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskilda firmor och även ideella organisationer som ska provanställa personal.

Avser anställningsavtalet en tillsvidareanställning kan denna mall inte användas. Istället ska vår grundmall för anställningsavtal användas.

Omgående leverans per e-post

Mallen skickas till per e-post i samma sekund som beställningen görs. Det är därför möjligt att skriva provanställningsavtalet redan några minuter efter slutförd beställning.

Kortfattad information angående reglera avseende provanställning

Lagen om anställningsskydd gör det möjligt för ett företag att anställa en person på prov. Syftet med en provanställning är att företaget ska få möjlighet att bedöma om personen har förutsättningar att bli tillsvidareanställd, d v s det som vanligen benämns “fast anställd”.

Det är viktigt att det av anställningskontraktet framgår att det är ett avtal om provanställning. Framgår det inte klart av kontraktet att det är fråga om en provanställning riskerar parterna att anställningen betraktas som en tillsvidareanställning, d v s det som i vanligt språkbruk ofta benämna för fast anställning.

Enligt LAS får en provanställning pågå i högst sex månader, om inte annat framgår av tillämpligt kollektivavtal. Sägs inte provanställningen upp innan den löper ut övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning.

Reglerna om provanställning återfinns i lag om anställningsskydd. Ytterligare information om dessa regler finns i den handledning som följer med dokumentmallen.

Vad som ingår när du laddar ner mallen

Dokumentmall i Wordformat.
Dokumentmall i PDF-format.
Handledning i PDF-format.

Dokumentinformation

Version: 1.0
Antal sidor: 6 sidor - Dokumentmall (1 sida) Handledning (5 sidor)
Format: Dokumentmall (Word + PDF) Handledning (PDF)
Typ av juridiskt dokument: Anställningsavtal
Benämning: Mall Avtal om provanställning

Sök efter mall