Mall – Besked om avbrytande av provanställning

249 kr

Professionellt utformad och anpassningsbar mall för avbrytande av provanställning.

Med avbrytande av provanställning avses att arbetsgivaren innan prövotidens utgång avbryter provanställningen. Som exempel kan nämnas att arbetsgivare redan efter två månader av prövotiden om sex månader inser att den anställde inte är lämpad för anställningen och därför vill avbryta anställningen så snart som möjligt.

Till dokumentmallen följer en handledning som såväl redogör för de arbetsrättsliga reglerna avseende avbrytande av provanställning som punkt för punkt förklarar hur Du fyller i och anpassar dokumentmallen till Din egen och unika situation.

Längre ner på denna sida finns ytterligare information om dokumentmallen och reglerna kring avbrytande av provanställning.

Dokumentmall - Besked om avbrytande av provanställning i förtid

Med hjälp av denna dokumentmall skapar Du snabbt och enkelt ett juridiskt dokument där arbetsgivaren avbryter en provanställning i förtid.

Det är inte ovanligt att en arbetsgivare relativt omgående upptäcker att en provanställd inte är lämpad för sina arbetsuppgifter. Arbetsgivaren önskar därför att avbryta provanställningen innan prövotidens utgång, något som arbetsgivaren har möjlighet att göra. Emellertid finns det särskilda föreskrifter rörande avbrytande av provanställning vilka arbetsgivaren måste följa. Om arbetsgivaren bryter mot dessa föreskrifter riskerar arbetsgivaren att bli skadeståndsskyldig.

Till dokumentmallen följer en handledning som på ett pedagogiskt sätt redogör för de arbetsrättsliga reglerna samt förklarar hur mallen ska fyllas i. Handledningen förklarar dessutom hur man går tillväga om den provanställde är medlem i en facklig organisation, vad man bör tänka på när man är bunden av kollektivavtal m m.

Vem är mallen avsedd för?

Mallen är avsedd för en arbetsgivare som vill avbryta en provanställning i förtid, d v s innan prövotiden löper ut.

Relevant lagtext

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Vad som ingår i priset

  • Dokumentmall i pdf-format.
  • Dokumentmall i word-format.
  • Handledning i pdf-format.

Dokumentinformation

Dokumentnummer: JM111DP
Version: 1.0
Antal sidor: 1 sida (Dokumentmall), 5 sidor (Handledning)
Format: Word och pdf
Dokumentbenmämning: Besked om avbrytande av provanställning

Sök efter mall