Beste strømleverandørNorske strømleverandørerKredittkort med lav renteBilligste mobilBeste katteforsikring 2020

Mall – Besked om avbrytande av provanställning

Mall – Besked om avbrytande av provanställning

199 kr

Professionellt utformad och anpassningsbar mall för avbrytande av provanställning.

Med avbrytande av provanställning avses att arbetsgivaren innan prövotidens utgång avbryter provanställningen. Som exempel kan nämnas att arbetsgivare redan efter två månader av prövotiden om sex månader inser att den anställde inte är lämpad för anställningen och därför vill avbryta anställningen så snart som möjligt.

Till dokumentmallen följer en handledning som såväl redogör för de arbetsrättsliga reglerna avseende avbrytande av provanställning som punkt för punkt förklarar hur Du fyller i och anpassar dokumentmallen till Din egen och unika situation.

Längre ner på denna sida finns ytterligare information om dokumentmallen och reglerna kring avbrytande av provanställning.

Dokumentmall – Besked om avbrytande av provanställning i förtid

Med hjälp av denna dokumentmall skapar Du snabbt och enkelt ett juridiskt dokument där arbetsgivaren avbryter en provanställning i förtid.

Det är inte helt ovanligt att en arbetsgivare relativt omgående upptäcker att en provanställd inte är lämpad för uppgiften. Arbetsgivaren önskar därför att avbryta provanställningen innan prövotidens utgång vilket arbetsgivaren har möjlighet att göra. Emellertid finns det särskilda föreskrifter rörande avbrytande av provanställning vilka arbetsgivaren måste följa. Om arbetsgivaren bryter mot dessa föreskrifter riskerar arbetsgivaren att bli skadeståndsskyldig.

Till dokumentmallen följer en handledning som på ett pedagogiskt sätt redogör för de arbetsrättsliga reglerna samt förklarar hur Du fyller i mallen. Handledningen förklarar dessutom hur Du går tillväga om den provanställde är medlem i en facklig organisation, vad Du bör tänka på om Du är bunden av kollektivavtal m m.

Vem är mallen avsedd för?

Mallen är avsedd för en arbetsgivare som vill avbryta en provanställning i förtid, d v s innan prövotiden löper ut.

Relevant lagtext

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Vad som ingår i priset

  • Dokumentmall i pdf-format.
  • Dokumentmall i word-format.
  • Handledning i pdf-format.

Dokumentinformation

Dokumentnummer: 551
Version: 1.0
Antal sidor: 1 sida (Dokumentmall), 5 sidor (Handledning)
Format: Word och pdf
Dokumentbenmämning: Besked om avbrytande av provanställning

Vi använder cookies för att ge våra besökare bästa möjliga upplevelse av webbplatsen. Genom att besöka webbplatsen accepterar du att vi använder oss av cookies. Ok