Mall – Besked om avslutande av provanställning

249 kr

Mall för avslutande av provanställning. Med hjälp av denna dokumentmall kan en arbetsgivare snabbt och enkelt skapa ett juridiskt dokument där arbetsgivaren avslutar en provanställning i samband med att prövotiden löper ut.

Till mallen följer en handledning som såväl redogör för de arbetsrättsliga reglerna avseende avslutande av provanställning, som punkt för punkt förklarar hur man fyller i och anpassar dokumentmallen till arbetsgivarens situation.

Mallen levereras omgående per e-post efter beställningen och MallService ingår vid köp av denna dokumentmall.

Dokumentmall – Besked om avslutande av provanställning

Med hjälp av denna mall kan en arbetsgivare snabbt och enkelt skapa ett juridiskt dokument där arbetsgivaren avslutar en provanställning i samband med att prövotiden löper ut. Enligt lag (1982:80) om anställningsskydd är det möjligt för en arbetsgivare att provanställa en person under en period om högst sex månader. Säger inte någon av parterna upp provanställningsavtalet innan prövotiden löper ut övergår provanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning, d v s det som vanligtvis benämns "fast anställning". En arbetsgivare som inte önskar att provanställningen övergår i en fast anställning när prövotiden löper ut måste därför underrätta arbetstagaren om att provanställningen avslutas i samband med att prövotidens utgång. Detta benämns inom arbetsrätten för att arbetsgivaren avslutar provanställningen. Denna mall hjälper arbetsgivaren att skapa ett korrekt utformat juridiskt dokument för avslutande av en provanställning. Till dokumentmallen följer en skriftlig handledning som på ett pedagogiskt sätt redogör för de arbetsrättsliga reglerna samt förklarar hur man fyller i mallen. Handledningen förklarar dessutom hur arbetsgivaren ska göra om den provanställde är medlem i en facklig organisation, vad arbetsgivaren bör tänka på om företaget är bundet av kollektivavtal m m. Ska du skapa ett dokument där arbetsgivaren avbryter provanställningen innan prövotiden löper ut finns det en särskild dokumentmall för just det ändamålet. Du finner den mallen via följande länk: Dokumentmall för avbrytande av provanställning i förtid

Vem är mallen avsedd för?

Mallen är avsedd för en arbetsgivare som vill avbryta en provanställning i samband med att prövotiden i provanställningsavtalet löper ut.

Relevant lagtext

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Vad som ingår när du köper denna dokumentmall

  • Dokumentmall i pdf-format.
  • Dokumentmall i word-format.
  • Handledning i pdf-format.

Dokumentinformation

Dokumentnummer: JM112DP Antal sidor: 1 sida (Dokumentmall), 5 sidor (Handledning) Format: Word och pdf Dokumentbenämning: Besked om avslutande av provanställning

Sök efter mall