Mall – Artistavtal

399 kr

Dokumentmall som reglerar förhållandet mellan en arrangör och en artist, musiker, konstnär, band som ska framföra en konsert, show, uppvisning, utställning eller liknande.

Med hjälp av dokumentmallen skapar man snabbt och enkelt ett komplett artistavtal där bl a följande områden regleras: när, var och hur uppträdandet ska ske, artistens arvode, tidpunkt för betalning, traktamente och reseersättning, kost & logi, vem som ska tillhandahålla utrustning, ansvar för skatter och avgifter, force majeure m m. Det är även möjligt att skriva in helt egna bestämmelser.

Till mallen följer även en handledning som i detalj redogör för de olika bestämmelserna och vad Du bör tänka på i samband med upprättandet av avtalet.

MALL - ARTISTAVTAL

Denna dokumentmall är avsedd att användas för att skapa ett avtal mellan en arrangör och en artist avseende en konsert, show, uppvisning, utställning eller liknande. Artisten kan t ex vara en musiker, en ståuppkomiker, en konstnär, en författare etc. Med hjälp av dokumentmallen är det möjligt att snabbt och enkelt upprätta ett komplett artistavtal som reglerar de flesta punkter vilka är aktuella i förhållandet mellan en arrangör och en artist. Som exempel på de punkter som regleras i avtalet kan nämnas artistens arvode, eventuellt traktamente och annan ersättning, ansvaret för betalning av skatter och andra avgifter, mervärdesskatt, vilken utrustning som ska tillhandahållas av arrangören m m. Det är även möjligt att skriva in helt egna bestämmelser för den som så önskar. Till dokumentmallen följer även en pedagogisk handledning som punkt för punkt förklarar avtalet och ger tips på vad Du bör tänka på vid upprättandet av avtalet.

ALLMÄNT OM AVTAL AVSEENDE ARTISTER OCH UPPTRÄDANDE

Det finns inte någon särskild lagstiftning för just artistavtal. Istället är den allmänna avtalsrättsliga regler som utgör utgångspunkten samtidigt som t ex skatterättsliga aspekter måste beaktas vid ingående av ett artistavtal. En vanlig källa till oenighet mellan arrangörer och artister är att man i stor utsträckning använder sig av muntliga överenskommelser eller skriftliga avtal som endera är otydligt formulerade eller lämnar många frågor oreglerade. Det gäller därför att vara tydlig vid utformningen av ett artistavtal samtidigt som man verkligen går igenom alla aspekter av avtalsrelationen mellan arrangören och artisten.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Mallen är avsedd för arrangörer, agenter, konstnärer, artister, musiker, musikgrupper, teatergrupp m fl som önskar att reglera förhållandet mellan en arrangör och en artist.

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall - Artistavtal (Wordformat)
  • Mall - Artistavtal (PDF-format)
  • MallService .

DOKUMENTINFORMATION

Version: 1.0 Dokumentnr: 178 Antal sidor: 4 (avtal) + 8 (handledning) Format: Word + PDF Benämning: Mall - Artistavtal

Sök efter mall

Artikelnr: JM178DP Kategori: Etiketter: , ,