Göra syskon arvslösa i testamente

Jag vill utforma ett testamente i fall att jag skulle avlida plötsligt. Mina föräldrar finns inte livet längre. Jag har inte heller några barn och är inte gift. Jag skulle vilja att min ärvda egendom ska gå enbart till mina systrar och alltså ingenting till min bror. Är det möjligt eller måste min bror få något av arvet?

SVAR

Det är fullt möjligt att skriva ett testamente som medför att Din bror inte erhåller något arv från Dig. De enda personer man inte kan “skriva bort” helt och hållet i ett testamente är bröstarvingar vilka alltid har rätt att erhålla sina laglotter.

Du kan använda Dig av vår grunddmall för testamente vilken Du finner via följande länk:
Grundmall testamente

I denna mall för testamente kan Du fritt skriva in hur Din kvarlåtenskap ska fördelas den dag Du har avlidit. Och det finns som ovan angivits inte några hinder mot att Du “testamenterar bort” Din bror. Är Du osäker på hur Du ska formulera Dig är Du välkommen att kontakt oss igen så hjälper vi Dig med formuleringarna.

Varukorg